Nabożeństwa

Święta Liturgia

8:30 - niedziela, dolna cerkiew;  
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)

10:00 - niedziela, górna cerkiew

9:00 - wielkie święto
przypadające w dniu
powszednim
, górna cerkiew

Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)

17:00 - sobota oraz w przededniu wielkiego święta, górna cerkiew

Święta Liturgia za dusze zmarłych

9:00 - środa i sobota

Akatysty

18:00 - środa

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Sobota Rodzicielska.

22.06.2013

W dniu dzisiejszym zgodnie z tradycją naszej Cerkwi Prawosławnej wznosiliśmy modlitwy za dusze wszystkich od wieków zmarłych w prawdziwej wierze, nadziei zmartwychwstania i życia wiecznego naszych ojców i braci.  Sobota Rodzicielska jest jednym z wielu dni w kalendarzu liturgicznym Cerkwi Prawosławnej poświęconym błogosławionej pamięci naszych przodków.

O godz.  9:00 w dolnej cerkwi Świętą Liturgię celebrował ks. Adam Misijuk. Podczas Liturgii i panichidy w cerkwi obecny był Jego Ekscelencja Jerzy biskup siemiatycki i Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego. Podczas nabożeństwa śpiewał chór pod dyrekcją prof. Włodzimierza Wołosiuka.

Po Św. Liturgii odsłużona została panichida  (nabożeństwo za dusze zmarłych), którą celebrował ks. Piotrem Rajecki.

sp

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl