Nabożeństwa

Święta Liturgia

8:30 - niedziela, dolna cerkiew;  sprawowana jest w okresie roku szkolnego
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)

10:00 - niedziela, górna cerkiew

9:00 - wielkie święto
przypadające w dniu
powszednim
, górna cerkiew

Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)

17:00 - sobota oraz w przededniu wielkiego święta, górna cerkiew

Święta Liturgia za dusze zmarłych

9:00 - środa, dolna cerkiew

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Aktualności

Dzieci z koncertem w Stanisławowie.

04.04.2015

29 marca 2015 po Św. Liturgii w Cerkwi Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie, dzieci posiliły się i pojechaliśmy do Stanisławowa, gdzie odbył się pierwszy wielkopostny koncert...
Czytaj dalej

Wielkopostne Rekolekcje Seniorów.

01.04.2015

W dniu dzisiejszym w naszej Parafii odbyły się rekolekcje (gowienije) Seniorów przed świętem Paschy Chrystusowej...
Czytaj dalej

V Niedziela Wielkiego Postu. Rekolekcje Parafialne.

29.03.2015

Tradycyjnie, jak co roku w V Niedzielę Wielkiego Postu, poświęconej Św. Marii Egipcjanki, wierni naszej Parafii uczestniczyli w gowieniju (rekolekcjach). Rozpoczęły się one w sobotę 28 marca o godzinie 16.00. Wówczas zostały przeczytane modlitwy przed przystąpieniem do Sakramentu Spowiedzi. 
Czytaj dalej

Rekolekcje wielkopostne duchowieństwa.

27.03.2015

W dniach 26-27 marca br., w katedrze metropolitalnej pw. św. Marii Magdaleny odbyły się  wielkopostne rekolekcje duchowieństwa dekanatu warszawskiego.
Czytaj dalej

Czwarta Niedziela Wielkiego Postu - św. Jana Klimaka.

23.03.2015

Czwarta Niedziela Wielkiego Postu poświęcona jest św. Janowi Klimakowi – wielkiemu ascecie żyjącemu na przełomie VI i VII wieku. Ihumen monasteru na Synaju jest patronem wolskiej cerkwi. Każde święto patrona parafii to dzień szczególny dla całej wspólnoty wiernych uczęszczających na nabożeństwa w cerkwi pw. świętego Jana Klimaka na Woli ...
Czytaj dalej

Koncert pieśni wielkopostnych

23.03.2015

W dniu 20 marca b.r., w związku ze zbliżającą się IV niedzielą Wielkiego Postu, w naszej parafialnej świątyni odbył się Koncert pieśni wielkopostnych poświęcony niebiańskiemu patronowi naszej wolskiej cerkwi św. Janowi Klimakowi...
Czytaj dalej

Środa IV Tygodnia Wielkiego Postu, pokłonu przed Św. Krzyżem.

18.03.2015

W dniu dzisiejszym, w środę czwartego tygodnia Wielkiego Postu, sprawowana była Święta Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów...
Czytaj dalej

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl