Nabożeństwa

Święta Liturgia

8:30 - niedziela, dolna cerkiew;  sprawowana jest w okresie roku szkolnego
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)

10:00 - niedziela, górna cerkiew

9:00 - wielkie święto
przypadające w dniu
powszednim
, górna cerkiew

Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)

17:00 - sobota oraz w przededniu wielkiego święta, górna cerkiew

Święta Liturgia za dusze zmarłych

9:00 - środa, dolna cerkiew

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Aktualności

Rekolekcje wielkopostne Seniorów.

09.04.2014

W dniu dzisiejszym w naszej Parafii odbyły się rekolekcje wielkopostne Seniorów. 
Czytaj dalej

Rekolekcje w naszej parafii

06.04.2014

Jak czytamy w księdze Eklezjastesa: Wszystko ma swoją godzinę, jest czas na wszelką sprawę pod niebem (Ekl 3, 1). Czas płynie nieubłaganie, co widoczne jest także w życiu liturgicznym. Zdawałoby się niedawno rozpoczęliśmy Wielki Post, a to już jego piąta niedziela, ostatni pełny tydzień czterdziestodniowego postu.
Czytaj dalej

Niedziela Świętego Jana Klimaka

30.03.2014

Przedostatni dzień marca to w tym roku również przedostatnia niedziela Wielkiego Postu – już czwarta, poświęcona św. Janowi Klimakowi. Ten synajski mnich jest również patronem naszej wolskiej świątyni, dlatego też Boska Liturgia tego słonecznego, istnie wiosennego dnia była niezwykle uroczysta, choć zarazem zachowana w duchu postnym.
Czytaj dalej

Panichida za śp. Metropolitę Stefana.

27.03.2014

W dniu wczorajszym Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski przybył na nasz wolski cmentarz aby pomodlić się z duszę śp. Metropolity Stefana.
Czytaj dalej

Święto Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie

25.03.2014

Dzisiejsze święto Zwiastowania Bogurodzicy wprowadza ludzkość w okres zbawienia, wyzwolenia z pęt gehenny – miejsca gdzie wędrowała po śmierci każda dusza ludzka przed Zmartwychwstaniem Pańskim. W kulturze greckiego prawosławia dzisiejsze święto nazwane zostało Euaggelismos tes Theotokou, czyli dosłownie tłumacząc odnosi się to do ogłoszenia Matce Bożej Ewangelii, dobrej nowiny o tym, iż pocznie ona w swoim łonie Przedwiecznego Boga. Warto dodać, że w Grecji 25 marca jest dniem wolnym od pracy, także z powodu przypadającej dzisiaj rocznicy wystąpienia Greków przeciwko Imperium Osmańskiemu w 1821 r.
Czytaj dalej

Niewidzialna Wystawa

24.03.2014

Dnia 23 marca 2014 w ramach zajęć punktu katechetycznego przy naszej cerkwi mieliśmy niezwykłą możliwość doświadczyć udziału w „Niewidzialnej wystawie”. Mieści się ona przy Alejach Jerozolimskich w budynku Milenium Plaza przy Al. Jerozolimskich. 
Czytaj dalej

Niedziela Adoracji Świętego Krzyża.

23.03.2014

Trzecia niedziela Wielkiego Postu poświęcona jest adoracji życiodajnego Krzyża Pańskiego. To, co dla wielu jest zgorszeniem, to dla chrześcijan jest symbolem i oznaką zbawienia rodu ludzkiego. Gdyby nie krzyż nie byłoby zmartwychwstania, gdyby nie krzyż nie byłoby zbawienia człowieka...
Czytaj dalej

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl