Nabożeństwa

Święta Liturgia

8:30 - niedziela, dolna cerkiew;  sprawowana jest w okresie roku szkolnego
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)

10:00 - niedziela, górna cerkiew

9:00 - wielkie święto
przypadające w dniu
powszednim
, górna cerkiew

Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)

17:00 - sobota oraz w przededniu wielkiego święta, górna cerkiew

Święta Liturgia za dusze zmarłych

9:00 - środa, dolna cerkiew

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Aktualności

Święta Liturgia w XIII niedzielę po Pięćdziesiątnicy.

07.09.2014

Dnia 7 września b.r., w Niedzielę XIII po święcie Pięćdziesiątnicy w naszej Parafii, po przerwie wakacyjnej, w odremontowanej dolnej świątyni, odbyła uroczysta inauguracja Nowego Roku Szkolnego w naszym Punkcie Katechetycznym, natomiast w górnej świątyni o godzinie 10:00 sprawowana była Święta Liturgia, której przewodniczył ks. prot. Piotr Kosiński, a współsłużyli mu: ks. prot. Jarosław Kadylak, ks. prot. Piotr Rajecki, ks. protodiakon Jerzy Dmitruk oraz ks. protodiakon Marek Zyc-Zyckowski. 
Czytaj dalej

Remont w dolnej świątyni.

06.09.2014

Podczas przerwy wakacyjnej został przeprowadzony remont w dolnej cerkwi pw. św. proroka Eliasza i błogosławionego Hieronima ze Strydonu.
Czytaj dalej

Święta Liturgia w XII niedzielę po Pięćdziesiątnicy.

31.08.2014

Ostatniego dnia sierpnia b.r., w XII Niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy w naszej górnej Cerkwi o godzinie 10.00 odbyła się Święta Liturgia, którą celebrował ks. mitrat Rościsław Kozłowski...
Czytaj dalej

Relacje pielgrzymów z przebiegu XII Pieszej Pielgrzymki na Świętą Górę Grabarkę

28.08.2014

Drodzy Czytelnicy, Bracia i Siostry zapraszamy do zapoznania się z relacjami pielgrzymów z przebiegu XII Pieszej Pielgrzymki na Świętą Górę Grabarkę.
Czytaj dalej

W dniu dzisiejszym Cerkiew Prawosławna obchodzi Święto Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny.

28.08.2014

Śmierć jest zakończeniem ziemskiego życia, a może raczej należałoby powiedzieć, że jest jego zwieńczeniem. Tak jak wielu jest ludzi,  tak różna jest śmierć, tak więc i różne zwieńczenia życia. W tradycji ludowej jest nawet powiedzenie jakie życie taka śmierć. Życie Przenajświętszej Bogurodzicy było niezwyczajnym tak również Jej odejście z tego świata było jedynym w swoim rodzaju. 
Czytaj dalej

Niedziela XI po Pięćdziesiątnicy.

24.08.2014

Miłość i miłosierdzie są cnotami, które wartościują i ukazują autentyczność każdego chrześcijanina, czego przykładem jest dzisiejsze ewangeliczne czytanie o nielitościwym dłużniku (Mt 18, 23-35). Ta przypowieść uwydatnia nasze miłosierdzie względem bliźniego oraz niczym lustro ukazuje nasze oblicze, z tym, że jest to oblicze naszego wnętrza, duszy.
Czytaj dalej

Pielgrzymi na Świętej Górze Grabarce.

23.08.2014

W niedzielny poranek o godz. 7:00 (z uwagi na wyjście pielgrzymki) w drohickiej cerkwi sprawowana była Święta Liturgia której przewodniczył ks. mitrat Eugeniusz Zabrocki a współcelebrowali ks. ptot. Adam Misijuk i ks. prot. Jerzy Kulik. Wszyscy nasi pielgrzymi przystąpili do Sakramentu Świętej Eucharystii.
Czytaj dalej

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl