Nabożeństwa

Święta Liturgia

8:30 - niedziela, dolna cerkiew;  sprawowana jest w okresie roku szkolnego
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)

10:00 - niedziela, górna cerkiew

9:00 - wielkie święto
przypadające w dniu
powszednim
, górna cerkiew

Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)

17:00 - sobota oraz w przededniu wielkiego święta, górna cerkiew

Święta Liturgia za dusze zmarłych

9:00 - środa, dolna cerkiew

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Aktualności

Zakończenie święta Paschy i pierwsza rocznica śmierci matuszki Lidii

12.06.2013

W słoneczny, środowy poranek 12 czerwca po raz ostatni w tym roku usłyszeliśmy zawołanie Hristos woskresie – Chrystus zmartwychwstał!, albowiem był to ostatni dzień najradośniejszego, najdłuższego i najważniejszego święta w roku – Paschy Pańskiej. Dla naszej parafii był to szczególny dzień z jeszcze jednego powodu: otóż przypadła wtedy pierwsza rocznica śmierci matuszki proboszcza ks. Mikołaja, Lidii Lenczewskiej.
Czytaj dalej

Święta Liturgia w Niedzielę o Ślepcu.

09.06.2013

Czas ziemski szybko mija – wydawałoby się, że jeszcze niedawno temu po raz pierwszy słyszeliśmy tak długo oczekiwane Hristos woskresie!, a tymczasem 9 czerwca po raz ostatni w tym roku rozbrzmiały te najradośniejsze dla człowieka słowa – większość nie będzie mogła przyjść w środę, kiedy będziemy świętować Oddanie Paschy...
Czytaj dalej

Poświęcenia prestołu w kaplicy pw śww. Cyryla i Metodego.

08.06.2013

W dniu dzisiejszym miało miejsce uroczyste i historyczne wydarzenie w życiu naszej Prawosławnej Cerkwi w Polsce. W kaplicy pw śww. Cyryla i Metodego mieszczącej się w gmachu Centrum Kultury Prawosławnej śww. Cyryla i Metodego w Warszawie poświęcono prestoł.
Czytaj dalej

Spotkanie Seniorów.

06.06.2013

Od kilkunastu lat w naszej cerkwi na Woli istnieje tradycja wspólnych modłów  naszych   seniorów.   Spotkania odbywają się raz w miesiącu, zwykle w środy. Opiekunem  duchownym jest  ks. Piotr Rajecki.
Czytaj dalej

Głuchoniemi z Sankt - Petersburga w naszej parafii

03.06.2013

W dniu dzisiejszym naszą parafię odwiedziła grupa głuchoniemych wiernych z parafii prawosławnej śww. apostołów Piotra i Pawła w Sankt – Petersburgu.
Czytaj dalej

Niedziela piąta po Wielkanocy o samarytance. Śww. Męczenników Chełmskich i Podlaskich.

02.06.2013

Prawosławna Cerkiew w V niedzielę po Zmartwychwstaniu wspomina Samarytankę oraz Śww. Męczenników Chełmskich i Podlaskich. Jak słyszymy w kontakionie święta: Samarytanka z wiarą przyszła do studni, widzi Ciebie, mądrości wodę, którą obficie napełnia się, dziedzicząc na wieczność wyższe królestwo, jako zawsze sławiona. Natomiast w synaksarionie czytamy: Przyszłaś zniszczalną otrzymać wodę, niewiasto, a żywą czerpiesz, którą obmywasz duszy skalania.
Czytaj dalej

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

01.06.2013

W dniu 31 maja Św. Liturgią, celebrowaną przez Jego Eminencję Wielce Błogosławionego Sawę Metropolitę Warszawskiego i całej Polski, Jego Eminencji Metropolity Krzysztofa (Prawosławny Autokefaliczny Kościół Ziem Czeskich i Słowackich), Jego Ekscelencji Biskupa Jerzego (Biskup Siemiatycki, Prawosławny Ordynariusz WP) w asyście czterech kapłanów i dwóch diakonów, w budynku warszawskiego Centrum Kultury Prawosławnej (ul. Św. Cyryla i Metodego 4) rozpoczęła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „1150 lecie misji Św. Cyryla i Metodego w krajach Europy Środkowej”.
Czytaj dalej

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl