Nabożeństwa

Święta Liturgia

8:30 - niedziela, dolna cerkiew;  sprawowana jest w okresie roku szkolnego
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)

10:00 - niedziela, górna cerkiew

9:00 - wielkie święto
przypadające w dniu
powszednim
, górna cerkiew

Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)

17:00 - sobota oraz w przededniu wielkiego święta, górna cerkiew

Święta Liturgia za dusze zmarłych

9:00 - środa, dolna cerkiew

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Aktualności

Św. Jan Chryzostom (Z HOMILII PASCHALNYCH)

13.04.2015

Wołajmy dziś wszyscy z błogosławionym Dawidem: Któż wypowie moce Pana, usłyszane uczyni wszystkie Jego pochwały (Ps 105,  13)1. Oto nam nadeszła upragniona i zbawcza uroczystość, – dzień zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa, podstawa pokoju, przyczyna pojednania, zniesienia wojen, zwycięstwo nad śmiercią i szatanem...
Czytaj dalej

Pascha w naszej parafii.

12.04.2015

Przed północą nasza świątynia została okryta mrokiem. Po zakończeniu połunoszcznicy rozświetliły ją płomienie świec trzymane w dłoniach przybyłych wiernych, zapalone od Świętego Ognia.  Po raz szósty został on przywieziony do Polski przez delegację PAKP na czele z Jego Ekscelencją Jerzym biskupem siemiatyckim i Prawosławnym Ordynariuszem WP z Jerozolimy...
Czytaj dalej

List Paschalny Świętego Soboru Biskupów PAKP

12.04.2015

Chrystus Zmartwychwstał i „dzisiaj wszystko jest pełne światłości, niebo i ziemia i otchłań cała. Niech więc całe stworzenie radośnie świętuje Zmartwychwstanie Chrystusa” (Kanon Paschy, pieśń 3)...
Czytaj dalej

Metropolita Sawa przybył do naszej cerkwi by pokłonić się przed Płaszczanicą - Grobem Chrystusa.

11.04.2015

W dniu dzisiejszym w godzinach popołudniowych do naszej parafii przyjechał Zwierzchnik naszej Prawosławnej Cerkwi w Polsce Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski. Eminencja zgodnie z wieloletnią tradycją w Wielką Sobotę odwiedza wszystkie warszawskie cerkwie, by pokłonić się przed Płaszczanicą - Grobem Chrystusa.
Czytaj dalej

Zstąpił Święty Ogień!

11.04.2015

Chwała Bogu Stwórcy Najwyższemu  w Bazylice Zmartwychwstania Pańskiego w Jerozolimie po godz. 13 polskiego czasu zszedł Święty Ogień. Ten Wielki i wymowny cud od czasu Zmartwychwstania Chrystusa (tradycja niepisana a najstarsze pisane źródła pochodzą z początku IV wieku) ma miejsce w Wielką Sobotę w przededniu prawosławnego święta Paschy Chrystusowej...
Czytaj dalej

Wielka Sobota - Święta Liturgia

11.04.2015

W Świętą Wielką Sobotę wspominamy pogrzeb Jezusa Chrystusa oraz zstąpienie Zbawiciela do otchłani. Poprzez ten fakt rodzaj ludzki został wezwany przez naszego Zbawiciela ze zniszczalności do życia wiecznego. Święta Czterdziesiątnica – czytamy w Synaksarionie Wielkiej Soboty – przewyższa wszystkie pozostałe dni w roku, ale jeszcze bardziej od niej Wielki Tydzień, a z dni Wielkiego Tygodnia największy, czyli ta Wielka Święta Sobota (…) Słowo Boże zstąpiło więc z ciałem do grobu, zstępuje ono też do otchłani z nieskalaną i Bożą swoją duszą, oddzieloną po śmierci od ciała...
Czytaj dalej

Wielki Piątek wieczór w naszej parafii.

10.04.2015

W Wielki Piątek wspominamy śmierć na Krzyżu Jezusa Chrystusa. W związku z tym w dniu dzisiejszym nie sprawuje Świętej Liturgii - Ofiary Eucharystycznej. Zbawiciel sam siebie składa w ofierze. W naszej cerkwi, podobnie jak i we wszystkich prawosawnych cerkwiach na świecie, czytane były tylko Wielkie Godziny Kanoniczne...
Czytaj dalej

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl