Nabożeństwa

Święta Liturgia

8:30 - niedziela, dolna cerkiew;  sprawowana jest w okresie roku szkolnego
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)

10:00 - niedziela, górna cerkiew

9:00 - wielkie święto
przypadające w dniu
powszednim
, górna cerkiew

Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)

17:00 - sobota oraz w przededniu wielkiego święta, górna cerkiew

Święta Liturgia za dusze zmarłych

9:00 - środa, dolna cerkiew

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Aktualności

Niedziela XXXIII po Pięćdziesiątnicy.

26.01.2015

W dniu 25 stycznia br., w kalendarzu cerkiewnym przypada XXXIII Niedziela po Pięćdziesiątnicy, która jest zarazem Niedzielą po święcie Objawienia Pańskiego. Boskiej Liturgii przewodniczył ks. mitrat Rościsław Kozłowski, zaś współcelebrantami byli księża: prot. Adam Misijuk, prot. Piotr Kosiński, prot. Piotr Rajecki oraz protodiakon Marek Zyc-Zyckowski. Śpiewał chór parafialny dyrygowany przez pana prof. Włodzimierza Wołosiuka.
Czytaj dalej

Objawienie Pańskie. Epifania. Teofania. Kreszczenije – Chrzest Pański. Jordan.

19.01.2015

W dniu dzisiejszym nasza Cerkiew Prawosławna świętuje  jedno z największych prawosławnych świąt – Objawienie Pańskie - Epifania.  W naszej parafialnej świątyni zgromadziliśmy się na Świętej Liturgii o godzinie 9, by stać się uczestnikami tego wielkiego wydarzenia Kreszczenija – Chrztu Pańskiego.
Czytaj dalej

Święta Liturgia w Niedzielę przed Świętem Objawienia Pańskiego.

19.01.2015

Dzień Objawienia Pańskiego od pierwszych wieków był  już w liczbie wielkich świąt cerkiewnych. W Postanowieniach Apostolskich (Ks. 5) napisano: „Niech będzie u was w wielkim poszanowaniu dzień, w którym Pan objawiał nam Boskość”. To święto, podobnie jak święto Narodzenia Chrystusa, w Cerkwi Prawosławnej celebrowane jest szczególnie uroczyście. Te święta (Bożego Narodzenia i Objawienia), pomiędzy którymi są tzw. swiatki (od 25 grudnia/ 7 stycznia do 6/19 stycznia), razem tworzą Wielki Triumf...
Czytaj dalej

Koncert Kolęd Wschodu i Zachodu

16.01.2015

Kolęda – słowo pochodzenia łacińskiego, synonim zwiastunki Dobrej Nowiny, na myśl której od razu w człowieku budzą się pozytywne emocje i wspomnienia, niezależnie od wieku czy pochodzenia. Tego wszystkiego można było się dowiedzieć, a co więcej – a wręcz przede wszystkim – poczuć, na już tradycyjnym koncercie kolęd w prawosławnej cerkwi św. Jana Klimaka na warszawskiej Woli ...
Czytaj dalej

Niedziela po Narodzeniu Chrystusa.

12.01.2015

W tym roku Niedziela XXXI po Pięćdziesiątnicy, to także Niedziela po Narodzeniu Chrystusa. W tym dniu czytana jest Ewangelia wg św. Mateusza (2, 13-23), w której wspomina się ucieczkę Bogurodzicy wraz z Jezusem Chrystusem oraz Józefa z rodziną do Egiptu...
Czytaj dalej

Uroczystości pogrzebowe ks. Włodzimierza Kuprjanowicza.

11.01.2015

Dnia 09 stycznia br. w cerkwi pw. św. Jana Klimaka w Warszawie na Woli odbyły się uroczystości pogrzebowe wieloletniego proboszcza parafii w Wołominie ks. mitrata Włodzimierza Kuprjanowicza...
Czytaj dalej

Bożonarodzeniowy Koncert Kolęd w warszawskiej katedrze metropolitalnej św. Marii Magdaleny.

11.01.2015

W dniu 9 stycznia w warszawskiej katedrze metropolitalnej św. Marii Magdaleny odbył się Bożonarodzeniowy Koncert Kolęd.
Czytaj dalej

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl