Nabożeństwa

Święta Liturgia

PONIEDZIALEK - SOBOTA 
 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
 
7.00 - górna cerkiew
 
8.30  - dolna cerkiew
 
10.00 - górna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00

Akatyst

ŚRODA 17:00

 Jutrznia

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, CZWARTEK 17:00

 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30 -18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Ogłoszenie - prośba o wsparcie remontu cerkwi

10.09.2018

Bracia i Siostry! 

W ubiegłym tygodniu parafia rozpoczęła prace związane z generalnym remontem naszej cerkwi. 

I etap remontu to odkopanie fundamentów cerkwi,  ich osuszenie, wykonanie izolacji pionowej i poziomej. Po wykonaniu tych prac musimy wykonać instalację odwodnienia (drenaż i odprowadzenie wody deszczowej) i stabilizację cerkwi.  Powyższe prace muszą być wykonane jednocześnie.  Koszt prac  wyniesie ok. 1,2 mln. zł.

Kolejny etap prac to remont kopuły i jej ośmiokątnej podstawy. Wycena tych prac to ponad 1,9 mln. zł.

Z uwagi na zły stan techniczny świątyni, co wynika z przeprowadzonych ekspertyz, to najpilniejsze prace które musimy wykonać. To niezbędne prace które ratują cekiew przed nieodwracalnymi zmianami w konstrukcji budowli. 

Jesteśmy świadomi, że bez pomocy ludzi dobrej woli, prospołecznie nastawionych instytucji oraz firm zrealizowanie niezbędnych prac remontowych i renowacyjnych będzie niemożliwe.

Bracia i Siostry, zwracam się do Was w imieniu Rady Parafialnej i społeczności naszej wolskiej parafii z prośbą o wsparcie finansowe.

Za wszelką okazaną pomoc będziemy ogromnie wdzięczni.

Ofiary prosimy przekazywać na konto parafii PKO BP 56 1020 1185 0000 4302 0109 8904 z dopiskiem REMONT:

Z wyrazami szacunku

Proboszcz Parafii Prawosławnej
pw. św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie
ks. Adam Misijuk

 

Братья и Сестры!
От имени Приходского Совета и всех прихожан нашего Вольского Храма обращаюсь к Вам с просьбой о финансовой поддержке.

В данный момент наш приход стоит перед большим вызовом, а именно, необходимостью капитального ремонта нашего старинного храма. Стоимость такого ремонта намного превышает наши финансовые возможности. Предварительная оценка стоимости ремонта одного только купола, его барабана и восьмиугольного основания составляет более 1,2 миллиона злотых. Осушение и укрепление стен подвала (по горизонтали и вертикали), а также проведение дренажных работ составит порядка 1 миллиона злотых. В связи с плохим техническим состоянием храма, что следует из проведённых экспертиз, это первоочередные работы, которые необходимо выполнить. Эти работы необходимы для спасения нашего храма, в противном случае это может привести к необратимым измениям в его конструкции. В ремонте нуждается весь наш храм.

Мы понимаем, что без помощи людей доброй воли, социально ориентированных организаций и фирм реализация необходимых ремонтно-восстановительных работ будет невозможна.

Мы премного благодарны за любую оказанную нам помощь, а во время ежедневно совершаемой в нашем храме Божественной Литургии приносим благодарственные молитвы за всех наших жертвователей и благотворителей.

Пожертвования просим перечислять на банковский счёт прихода

PKO BP 56 1020 1185 0000 4302 0109 8904 с пометкой REMONT.

С уважением,
Настоятель Православного Храма Святого Иоанна Лествичника
в Варшаве на Воле

протоиерей Адам Мисиюк

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl