Nabożeństwa

Święta Liturgia

PONIEDZIALEK - SOBOTA 
 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA

7:00  - górna cerkiew

8.30 - dolna cerkiew

10:00  - górna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00

Akatyst

ŚRODA 17:00

 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30 -15.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Podwyższenie Krzyża Pańskiego - Wozdwiżenije Kresta Hospodnia

27.09.2022

Święto zostało ustanowione na pamiątkę wydarzeń związanych z losami Krzyża, na którym był ukrzyżowany Zbawiciel - Jezus Chrystus.
 
Po zdjęciu ciała Chrystusa z krzyża, jego prześladowcy zakopali krzyż razem z dwoma innymi krzyżami stojącymi obok. Natym miejscu zbudowali świątynię pogańską. Tak minęło około 300 lat. Za panowania cesarza Konstantyna Wielkiego - pierwszego z cesarzy, który przyjął naukę Chrystusa, do Jerozolimy przybyła matka cesarza - Helena. Postanowiła ona odnaleźć zagubiony krzyż Chrystusa. Po długich poszukiwaniach odkopane zostały krzyże, ale który z nich był krzyżem Chrystusa nie wiedziano. W tym czasie obok miejsca, gdzie odkopano krzyże, przechodziła procesja pogrzebowa. Zatrzymano ją, a po dotknięciu jednym z krzyży umarły zmartwychwstał. Po ty m poznano, że jest to krzyż Chrystusa. Wokół krzyża zgromadziło się mnóstwo ludzi. Wszyscy chcieli zobaczyć, pokłonić się mu i ucałować. Nie było to jednak możliwe ze względu na zgromadzone tłumy. Wtedy arcybiskup Makary i cesarzowa Helena podnieśli krzyż do góry, by wszyscy mogli mu się pokłonić. Było to około 326 roku po narodzeniu Chrystusa.
 
Każdy prawosławny chrześcijanin zawsze nosi na sobie krzyż, który otrzymuje przy chrzcie.
Często spotykamy się z różnymi formami krzyży. Każda forma pozostaje w swojej istocie prawdziwym znakiem Krzyża Chrystusowego.
 
Krzyż, na którym ukrzyżowany był Jezus Chrystus składał się z dwóch głównych belek: dłuższej pionowej i krótszej poziomej.
 
W Kościele prawosławnym wierni uznają wiele form krzyża. Jednym z nich jest krzyż ośmioramienny. Krzyż ten ma dwie dodatkowe poprzeczki: górną poziomą i dolną ukośną.
 
1.  Górna, krótsza poprzeczka oznacza tabliczkę, którą Piłat rozkazał przybić nad ukrzyżowanym Chrystusem. Widniał na niej napis: "Jezus Nazareński, Król Żydowski" (Jan 19,19).
2.  Dolna przedstawia podnóżek. Jej wydłużenie i ukośne położenie symbolizuje wagę sprawiedliwości: po obu stronach Chrystusa ukrzyżowani byli dwaj skazańcy. Ten, który wisiał po lewej stronie ubliżał Chrystusowi, aten z prawej prosił Zbawiciela: "Wspomnij mnie, Panie, kiedy przyjdziesz do Królestwa Twego" (buk. 23,43).
 
Tropar
Spasi Hospodi, ludi Twoja, i błahosłowi dostojanije Twoje, pobiedy błahowiernym na soprotiwnyja daruja, i Twoje sochraniaja Krestom Twoim żytielstwo.
 
BMP  Białystok 2001
 
 
Więcej o Święcie Podwyższenia Krzyża Pańskiego można przeczytać jeszcze:
 
 
 
 
 
 
do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl