Nabożeństwa

Święta Liturgia

 
PONIEDZIAŁEK - SOBOTA
 
9.00
 
NIEDZIELA

7.00  

8.30 

10.00  

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9.00

Akatyst

ŚRODA 17.00

 

 

 

 

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Paschalny Poniedziałek.

17.04.2017

Paschalny Tydzień znany w języku cerkiewno-słowiańskim jako Swietlaja Siedmica jest najbardziej radosnym i podniosłym okresem w całym roku liturgicznym Cerkwi Prawosławnej. We wszystkie dni Paschalnego Tygodnia Święta Liturgia sprawowana jest identycznie jak w Wielkanocną niedzielę, co jest wyrazem jedności Święta Paschy na przestrzeni okresu jej trwania, bowiem radość o Zmartwychwstałym Chrystusie nie da się sprowadzić zaledwie do jednego dnia! W te dni wrota Raju są otwarte na oścież, dlatego jeszcze jednym charakterystycznym elementem Swietloj Siedmicy jest to, że przez cały jej okres, w Cerkwiach otwartymi pozostają Carskie Wrota, które właśnie symbolizują, że Zmartwychwstały Chrystus otworzył nam wszystkim wrota do Raju.

W Paschalny Poniedziałek, 17 kwietnia 2017 roku, uroczyste nabożeństwo w naszej Parafii rozpoczęło się od wykonania przez chór parafialny Czasow Paschy. Punktualnie o godzinie 10:00 radosnym odśpiewaniem  stichirów Paschy na przemian z troparionem „Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в, и су́щим во гробе́х Живо́т дарова́в”, rozpoczęła się paschalna Święta Liturgii, której przewodniczył proboszcz naszej parafii – ks. prot. Adam Misijuk, w asyście licznie zgromadzonego duchowieństwa: ks. mitrata Rościsława Kozłowskiego, ks. prot. Mariana Bendzy, ks. prot. Piotra Kosińskiego, ks. prot. Piotra Rajeckiego, ks. Pawła Korobeinikova oraz ks. protodiakona Jerzego Dmitruka. W trakcie nabożeństwa Dzieje Apostolskie (Dz 1, 12-17, 21-26) przeczytał lektor Marcin Bielacki, zaś fragment Świętej Ewangelii według Świętego Apostoła i Ewangelisty Jana (J 2, 18-28), został przeczytany przez ks. protodiakona Jerzego Dmitruka.

Podczas Świętej Liturgii szczególnie modlono się o spokój duszy zmarłego w nocy z niedzieli na Paschalny Poniedziałek Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jeremiasza, Arcybiskupa Wrocławsko-Szczecińskiego.

Zgodnie ze wspaniałą i radosną paschalną tradycją naszej Matki Cerkwi, bezpośrednio po zakończeniu Świętej Liturgii odbył się kriestnyj hod, w którym wraz z duchowieństwem udział wzięli wszyscy wierni obecni dziś w naszej świątyni.

Po powrocie do świątyni ze słowem do wiernych zwrócił się ks. Proboszcz. W swym słowie ks. Adam raz jeszcze z głębi serca pozdrowił wszystkich z najważniejszym, a zarazem najradośniejszym świętem Paschy Chrystusowej. Nawiązując do słów Świętego Apostoła Pawła z Listu skierowanego do Koryntian: jeśli zaś Chrystus nie zmartwychwstał, to bezsensowne jest nasze nauczanie i bezsensowna wasza wiara (1 Kor 15,14). Jednak Chrystus zmartwychwstał i to pierwszy spośród tych, którzy posnęli (1Kor 15,20), ks. Proboszcz zaznaczył, iż Zmartwychwstanie Chrystusa stanowi sens całego chrześcijaństwa oraz jest kulminacją całego kalendarza liturgicznego, ponieważ w istocie rzeczy wszystkie święta obchodzone przez Matkę Cerkiew w ciągu roku prowadzą właśnie do Święta Zmartwychwstania Chrystusa. Nie przez przypadek Paschę Chrystusową określa się mianem Święta wszystkich Świąt (8 Pieśń Kanonu Paschy). Na koniec ks. Proboszcz serdecznie podziękował całemu duchowieństwu za wspólną modlitwę, chórowi parafialnemu oraz dyrygentowi za śpiew oraz wszystkim, którzy wytrwale uczestniczyli w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia i Paschalnej Nocy.

 

 

17 апреля 2017 года,  в Понедельник Светлой Седмицы, в нашем храме в 10:00 состоялась праздничная Божественная Литургия, которою возглавил настоятель нашего храма – протоиерей Адам Мисиюк. Нашему настоятелю сослужили: митрофорный протоиерей Ростислав Козловский, протоиерей Мариан Бендза, протоиерей Пётр Косиньски, протоиерей Пётр Раецки, иерей Павел Коробейников, а также протодиакон Георгий Дмитрук.

Во время Богослужения на заупокойной ектении были возглашены прошения о упокоении души усопшего раба Божьего новопреставленного Архиепископа Иеремии, отошедшего ко Господу в ночь с воскресенья на понедельник Светлой Седмицы.

Согласно пасхальной традиции сразу же после окончания Божественной Литургии был совершён пасхальный крестный ход вокруг храма, в котором приняли участие духовенство вместе со всеми прихожанами.

Во время Богослужения пел приходской хор под руководством профессора Владимира Волосюка.

Tomasz Kręski

fot. lektor Marcin Bielawski, Włodek Misijuk

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl