Nabożeństwa

Święta Liturgia

 
PONIEDZIAŁEK - SOBOTA
 
9.00
 
NIEDZIELA

7.00  

8.30 

10.00  

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9.00

Akatyst

ŚRODA 17.00

 

 

 

 

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Święto parafialne św. Jana Klimaka na Woli

26.03.2023

Dla wszystkich w ogóle, Bóg jest życiem; jest zbawieniem dla wszystkich: wierzących i niewierzących, sprawiedliwych i niesprawiedliwych, pobożnych i bezbożnych, wolnych od namietności i tych, którzy takim namiętnościom się poddają, mnichów i żyjących w świecie, uczonych i prostaczków, zdrowych, młodych i starców. Jest jakby rozlewaniem się światła, widokiem słońca (...): Albowiem u Boga nie ma względu na osobę.

św. Jan Klimak, Drabina do raju, 1,3.

 

   IV Niedziela Wielkiego Postu to szczególny czas dla naszej parafii, ponieważ w tym dniu w cerkiewnym kalendarzu wspominany jest patron wolskiej cerkwi, św. Jan Klimak, ihumen klasztoru św. Katarzyny na Górze Synaj.

  Obchody święta rozpoczeliśmy w sobotę wieczorem od całonocnego czuwania. Nabożeństwie przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski,  w asyście duchownych warszawskich parafii.

   Następnego dnia, o godz. 7.00, 8.30 oraz 10.00 odbyły się świąteczne Boskie Liturgie. Główną Liturgię sprawował władyka Paweł w asyście miejscowych duchownych oraz zaproszonych gości, ks. mitrata Jerzego Tofiluka, rektora Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, ks. prot. Michała Kaczora oraz ks. prot. Adama Magruka. Majestat służby Bożej podkreślił anielski śpiew Chóru Parafialnego św. Jana Klimaka pod kierownictwem prof. Włodzimierza Wołosiuka.

   Na zakończenie, zwracając się z arcypasterskim słowem, biskup Paweł podziękował wszystkim obecnym za wspólna modlitwę oraz zwrócił uwagę jak nieprzemijającym i aktualnym dziełem duchowym jest Drabina do Raju św. Jana Klimaka. Już na jej pierwszych stronach możemy przeczytać o tym, co najważniejsze dla życia duchowego prawosławnych - pokajanie, opłakiwanie swoich grzechów, skrucha, pokora, łagodność, miłość.

    Na koniec zabrał głos proboszcz parafii, ks. mitrat Adam Misijuk, który podziękował Władyce za jego obecność, modlitwę i słowo pouczenia, a także serdecznie podziękował wszystkim przybyłym, a zwłaszcza tym, którzy byli zaangażowani w przygotowanie parafialnego święta.

Święty ojcze Janie, módl się za nas do Boga!


ks. Remigiusz Sosnowy

zdjęcia: Weronika i Łukasz Troc

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl