Nabożeństwa

Święta Liturgia

 
PONIEDZIAŁEK - SOBOTA
 
9.00
 
NIEDZIELA

7.00  

8.30 

10.00  

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9.00

Akatyst

ŚRODA 17.00

 

 

 

 

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Paschalne Orędzie Jego Eminencji metropolity Sawy

15.04.2023

Chrystus Zmartwychwstał!

 

Przeżywamy dziś radość szczególną, radość paschalną. Wynika ona ze zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią: Nie ma Go tu, albowiem powstał, jak też powiedział (Mt 28,6). Chrystus powstał z martwych, jako pierwszy z tych, którzy umarli. Jest to triumf Króla wszechświata, Syna Bożego i naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jako jego uczniowie wzywamy: „gdzie jest, o śmierci, twoje zwycięstwo, gdzie jest, o śmierci, twoje żądło?”. Szatan zostaje pokonany, a rodzaj ludzki napełnia się radością. „Chrystus zmartwychwstał i upadły demony, radujcie się!” – wzywa św. Jan Chryzostom.

Ten dzień, nasza Pascha, jest Świętem Świąt. Stąd wynikają chrześcijańska radość, pocałunki i gotowość przebaczenia tym, którzy nas nie lubią. Ten radosny nastrój chrześcijanin zachowuje aż do Pięćdziesiątnicy, pomaga on zapomnieć o szarości życia, o naszych troskach i problemach. W dwóch słowach: „Chrystus Zmartwychwstał” wyrażony jest cały nasz skarb duchowy. Jest on szczególnie drogi i cenny, te dwa słowa wypełniają radością naszą duszę. W nich odbija się istota wiary, wszystko, czym oddycha i żyje nasz naród prawosławny. To one przenoszą nas do Ziemi Świętej, gdzie spełniła się ta radość, którą dzisiaj przeżywamy. To tam miało miejsce Jego narodzenie, śmierć i zmartwychwstanie. To On, Zmartwychwstały Chrystus, pozwolił, kolejny raz, na przybycie do naszej Cerkwi, na polską ziemię, Świętego Ognia, który corocznie zstępuje w Grobie Pańskim w Wielką Sobotę. Ten Ogień uświęca całą ludzkość, uświęca naszą Ojczyznę, jej mieszkańców, uświęca wszystkich, którzy w paschalną noc w swoich świątyniach wraz z aniołami śpiewają: „Zmartwychwstanie Twoje, Chryste Zbawicielu, aniołowie wychwalają na niebiosach, a nas na ziemi uczyń godnymi, by wychwalać Ciebie czystym sercem”. Czyż może być większa radość niż radość paschalna? Pomyślmy o tym i dziękujmy Bogu za ten dar.

Zmartwychwstanie Chrystusa to zwycięstwo. Jakże bliskie powinno być to pojęcie każdemu człowiekowi wiary! Chrześcijanin bowiem powinien zawsze dążyć do pokonania wszelkich przeciwności, prób i doświadczeń, których przezwyciężenie przynosi radość. Zawsze pamiętajmy, że po poniżeniu i Krzyżu nastąpiło zwycięstwo. Chrystus to Pascha. To on swoim triumfem daje współczesnemu światu pełnemu pesymizmu, rozczarowań, doświadczeń wszelkiego rodzaju rzeczywistą nadzieję, oferuje życie w pełni. To On mówi: Bądźcie mężni, to Ja jestem, nie bójcie się (Mk 6,50). Jest On życiem, drogą i prawdą. On przyszedł, abyśmy mieli życie i to życie w obfitości. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, wierzący we Mnie choćby nawet umarł, żyć będzie. I każdy żyjący i wierzący we Mnie, nie umrze nigdy (J 11,25-26).

Chrystus zmartwychwstały jest dla nas wzorem we wszystkich przejawach naszego życia. Jemu zaufajmy. Żaden ból i doświadczenie nie są straszne dla tego, kto przyjął wieczną Prawdę, Chrystusa Zmartwychwstałego. On zwyciężył szatana, dlatego wszyscy prawdziwie wierzący w Chrystusa zwyciężają. Pomimo upadków i zła, które rozlewa się po świecie, wierzymy, że na nasze pozdrowienie: „Chrystus Zmartwychwstał!” niebo i ziemia, morze i ląd odpowiadają: „Prawdziwie Zmartwychwstał!”. On, Zmartwychwstały Pan, mówi „Radujcie się, nie bójcie się”. W święte dni Paschy pójdźmy do naszych bliźnich tak samo, jak uczyniła to św. Maria Magdalena, która widziała Pana, jak Łukasz i Kleofas, którzy powrócili do Jerozolimy i znaleźli zgromadzonych Jedenastu i tych, którzy byli z nimi, i opowiadali o tym, co zaszło w drodze i jak Go poznali po łamaniu chleba.

To wszystko napełnia nas radością duchową, która powinna utwierdzać w naszych sercach wiarę i miłość do Zmartwychwstałego Pana, swojej Cerkwi i naszych braci i sióstr. Bądźmy godnymi Jego przyjęcia w niezachodzącym dniu Jego Królestwa!

Wzruszony skalą odzewu z prośbą o modlitwę za moje zdrowie, chciałbym z głębi serca podziękować hierarchom, duchowieństwu, wszystkim wiernym naszej Cerkwi i każdemu z osobna za pamięć o mnie oraz modlitewne wsparcie, którego doświadczam każdego dnia. Przywołuje na wszystkich Boże błogosławieństwo i otaczam każdego modlitwą. Żywię nadzieję, że już niedługo będzie nam dane wspólnie modlić się i wychwalać Zmartwychwstałego Chrystusa!

Z uczuciem radości paschalnej pozdrawiam paschalnym pozdrowieniem „Chrystus Zmartwychwstał!” pełnię naszej Cerkwi, wszystkich wiernych ze świętym, pełnym światłości Dniem, źródłem naszego życia i nadziei, zdecydowania i wyznawania świętej wiary w Zmartwychwstałego Chrystusa, życząc, aby żadne moce otchłani nie odciągały nas od miłości Bożej. Niech Zmartwychwstały Pan będzie radością dla każdego z nas na każdy dzień!

 

Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!

 

+ Sawa,
metropolita warszawski i całej Polski

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl