Nabożeństwa

Święta Liturgia

Poniedziałek - Sobota - 9.00 Boska Liturgia
 
 
Niedziela  7:00,  8:30,  10:00  

Modlitwa za dusze zmarłych

Pon. - Sob.  9:00

Akatyst

Środ.  17:00


VII Niedziela po Wielkanocy

29.05.2023

W niedzielę po święcie Wniebowstąpienia Chrystusa Cerkiew prawosławna wspomina pamięć czcigodnych Ojców I Soboru Powszechnego w Nicei w 325 r. W cudownej kompozycji kalendarza liturgicznego przypomnienie tego wydarzenia występuje zawsze przed świętem Pięćdziesiątnicy, przez co Cerkiew chce nam powiedzieć, że ortodoksja i ortopraksja organicznie współtworzą zdrowe życie duchowe prowadzące do zbawienia. Obydwa komponenty wzajemnie się wspierają i tak właściwa, prawidłowa wiara (ortodoksja) prowadzi i wywołuje właściwą, prawidłową praktykę chrześcijańską (ortopraksja), zaś właściwa praktyka pogłębia i utwierdza prawidłową wiarę. Ojcowie wezwani przez cesarza św. Konstantyna Wielkiego na I Sobór Powszechny, potępiając herezję Ariusza, obronili naukę o boskości Syna. Prawosławna dogmatyka niczym ściany arki Noego chronią wiernych przed mędrkowaniem, błądzeniem w sprawach wiary oraz zamętem światopoglądowym tego, co dzieje się na zewnątrz.

W naszej parafii ów dzień odsłużone zostały ostatni raz przed okresem wakacyjnym trzy Liturgie: o godz. 7.00, 8.30 oraz 10.00 (od następnej niedzieli, aż do odwołania, liturgię w niedziele będą odbywały się o godz. 7.00 i 9.00). Po głównym nabożeństwie duchowni wyszli na środek świątyni, aby pokłonić się ikonie Wniebowstąpienia, zaś ks. proboszcz, Adam Misijuk, pozdrowił wszystkich zebranych, podziękował za wspólną modlitwę i życzył spokojnej oraz błogosławionej niedzieli.

xrs

zdjęcia: Mateusz Waszczuk

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl