Nabożeństwa

Święta Liturgia

Poniedziałek - Sobota - 9.00 Boska Liturgia
 
 
Niedziela  7:00,  8:30,  10:00  

Modlitwa za dusze zmarłych

Pon. - Sob.  9:00

Akatyst

Środ.  17:00


Święto Pięćdziesiątnicy w naszej parafii

05.06.2023

Pięćdzisiątnica, czyli Zesłanie Ducha Świętego na Apostołów to wielkie wydarzenie w życiu prawosławnych chrześcijan. Tego dnia świętujemy narodziny Cerkwi Chrystusowej wraz z jej sakramentami, jej zbawczym wpływem na dzieje rodu ludzkiego. To święto ukazuje światu, że Bogoczłowiek, Jezus Chrystus, po Swym chwalebnym wniebowstąpieniu, nie zostawia Swych uczniów samych, lecz obficie udziela łaski w postaci ognia nad ich głowami, co jest wyraźnym znakiem obecności Ducha Świętego, drugiej Osoby Trójcy Świętej. W ten sposób Bóg nie tylko oczyszcza, uświęca, umacnia oraz przebóstwia nowonarodzoną Cerkiew, lecz także ukazuje się ludzkości w prawdzie, czyli tak, jak przedwiecznie istnieje - jako Trójca Święta: Ojciec, Syn i Duch Święty.

W naszej parafii radość Pięćdziesiątnicy rozpoczęliśmy w sobotę o godz. 17.00 (03.06.2023 r.) od całonocnego czuwania. Bogiem natchnione teksty liturgiczne wprowadziły zebranych w nastrój święta. Po raz pierwszy, od czasu święta Paschy została zaśpiewana modlitwa "Cariu Niebiesnyj". Następnego dnia, w niedzielę, odbyły się dwie Boskie Liturgie: o godz. 7.00 oraz 9.00. Po głównej Liturgii została odsłużona wieczernia, podczas której kapłani odmówili molitwy kolenopokłonnyje - czyli modlitwy na zgięcie kolan - kiedy to pierwszy raz od 50 dni staje się na kolanach. Na koniec ks. proboszcz, Adam Misijuk, pozdrowił wszystkich zebranych oraz życzył obecności Ducha Świętego w sercach wiernych.

 

xrs

zdjęcia: Konstanty Mizgier

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl