Nabożeństwa

Święta Liturgia

 
PONIEDZIAŁEK - SOBOTA
 
9.00
 
NIEDZIELA

7.00  

8.30 

10.00  

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9.00

Akatyst

ŚRODA 17.00

 

 

 

 

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

IV Niedziela po Pięćdziesiątnicy w naszej parafii

03.07.2023

IV Niedziela po Pięćdziesiątnicy to czas w kalendarzu cerkiewym, gdy Cerkiew Chrystusowa przypomina swym wiernym historię o uzdrowieniu sługi Setnika (Mt 8,5-13). Słowa rzymskiego przywódcy: "Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, a sługa mój będzie uzdrowiony" są wyrazem wielkiej, silnej, niezachwianej wiary i jednocześnie wzorcem modlitwy dla każdego z nas. Gdy stajemy przed Bogiem na modlitwie nasza wiara powinna być taka jak u setnika - pewna tego, że Pan nam pomoże.

W naszej parafii sprawowane były dwie Boskie Liturgie: o godz. 7.00 oraz o godz. 9.00. Po głównej Liturgii duchowni wyszli, aby pokłonić się relikwiom św. Bazylego Martysza. Na zakończenie proboszcz parafii, ks. Adam Misijuk, zwrócił się do zebranych ze słowem pouczenia podkreślając, jak ważnym elementem naszego życia jest nasza wiara. Jest to najcenniejszy skarb, który powinniśmy codziennie pielęgnować.

ks. Remigiusz Sosnowy

zdjęcia: Tymisz Krzemiński

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl