Nabożeństwa

Święta Liturgia

 
PONIEDZIAŁEK - SOBOTA
 
9.00
 
NIEDZIELA

7.00  

8.30 

10.00  

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9.00

Akatyst

ŚRODA 17.00

 

 

 

 

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Uczestnictwo parafii św. Jana Klimaka w programie "Mazowsze dla zabytków"

07.07.2023

Dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego 38 inwestycji w Warszawie oraz okolicznych powiatach przejdzie rewitalizację, konserwację lub remont. Program pomocy zabytkom objął także prawosławną parafię pw. św. Jana Klimka w Warszawie (prace konserwatorskie fresków Jerzego Nowosielskiego) na kwotę 180 000 zł oraz parafię prawosławną pw. św. Marii Magdaleny w Warszawie (prace konserwatorskie elewacji) na kwotę 100 000 zł. Pomoc finansowa programu "Mazowsze dla zabytków" dla wszystkich inwestycji wynosi ponad 3,6 mln zł.

W dniu 06.07.2023 r. wicemarszałek Wiesław Raboszuk, przewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego Ludwik Rakowski oraz radni województwa mazowieckiego wręczyli beneficjentom programu symboliczne czeki. W imieniu swoich parafii czeki odebrali proboszczowie warszawskich cerkwi - ks. protoprezbiter Anatol Szydłowski oraz ks. Adam Misijuk.

xrs

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl