Nabożeństwa

Święta Liturgia

 
PONIEDZIAŁEK - SOBOTA
 
9.00
 
NIEDZIELA

7.00  

8.30 

10.00  

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9.00

Akatyst

ŚRODA 17.00

 

 

 

 

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Odszedł do Pana ks. mitrat Rościsław Kozłowski (informacje o pogrzebie)

28.08.2023

Ks. prof. dr hab. mitrat Rościsław Kozłowski urodził się 25.03.1936 r. w Przechodach. W 1955 r. ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne, a w 1959 r. Moskiewską Akademię Duchowną w Siergiejew Posadzie. Od 1960 r. pracował jako wykładowca w PSD. 4 kwietnia 1965 r. otrzymał święcenia kapłańskie. W latach 1974-1977 pełnił funkcję rektora PSD. w 1985 r. obronił pracę doktorską, a w 1988 r. rozprawę habilitacyjną w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Po przejściu na emeryturę był rezydentem parafii św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie. Odszedł do Pana 25.08.2023 r.

Panichida po ś.p. ks. mitracie Rościsławie Kozłowskim odbędzie się w poniedziałek (28.08.2023) o godz. 18.00 w cerkwi św. Jana Klimaka w Warszawie. Od 20.00 do 8.30 nad ciałem zmarłego kapłani będą czytać ewangelię, zaś we wtorek (29.08.2023) o godz. 9.00 odbędzie się Boska Liturgia, a po niej otpiewanije. 
 

Wszystkich duchownych, którzy mają pragnienie uczestniczyć w nabożeństwach prosimy o zabranie ze sobą szat liturgicznych koloru białego.

xrs

 

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl