Nabożeństwa

Święta Liturgia

 
PONIEDZIAŁEK - SOBOTA
 
9.00
 
NIEDZIELA

7.00  

8.30 

10.00  

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9.00

Akatyst

ŚRODA 17.00

 

 

 

 

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

XII. Niedziela po Pięćdziesiątnicy w naszej parafii

27.08.2023

W XII. niedzielę po Pięćdziesiątnicy Cerkiew kieruje uwagę wiernych na ewangeliczną perykopę o bogatym młodzieńcu, który pyta Chrystusa, co należy czynić, aby otrzymać życie wieczne (zob. Mt 19, 16-26). Gdy Zbawiciel tłumaczy mu, że prawdziwe życie duchowe nie oznacza powierzchownego przestrzegania przykazań, lecz dążenie do doskonałości przez wyrzeczenie się przywiązania do świata i podążanie za Jezusem, wtedy młody chłopak odchodzi zasmucony. Bogaty młodzieniec nie przyjmuje rady Chrystusa, ponieważ całego jego życie religijne to utwierdzanie się w swym egoiźmie i miłości własnej, a wezwanie żywego Boga tylko w tym przeszkadza. Dzisiejsza ewangelia pyta nas, jaka jest nasza wiara, czy jesteśmy gotowi, aby odpowiedzieć na Bożą miłość?

W naszej parafii, w przeddzień święta Zaśnięcia Matki Bożej, odsłużone zostały dwie Boskie Liturgie: o godz. 7.00 oraz 9.00. Po głównej Liturgii ks. proboszcz, Adam Misijuk, pożegnał  w imieniu duchowieństwa, Rady Parafialnej i wszystkich wiernych ks. Pawła Korobeinikova oraz podziękował mu za ofiarną służbę na rzecz wolskiej parafii. Ojciec Paweł od 1 września będzie wikariuszem parafii Hagia Sofia w Warszawie.

 

xrs

zdjęcia: Konstanty Mizgier, Tymisz Krzemiński

 

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl