Nabożeństwa

Święta Liturgia

Poniedziałek - Sobota - 9.00 Boska Liturgia
 
 
Niedziela  7:00,  8:30,  10:00  

Modlitwa za dusze zmarłych

Pon. - Sob.  9:00

Akatyst

Środ.  17:00


Święto Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w naszej parafii. III. Niedziela Wielkiego Postu

08.04.2024

W III. niedzielę Wielkiego Postu wspominamy Czcigodny Krzyż Pański. Ten rozpoznawalny znak chrześcijaństwa jest przedmiotem czci od pierwszych pokoleń istnienia Cerkwi. W czasie jutrzni kapłan wynosi Krzyż przystrojony kwiatami na środek świątyni. Każdy człowiek, który z wiarą i pobożnością pokłoni się mu i go ucałuje, otrzyma łaskę Bożą, tak potrzebną w czasie wysiłku duchowego Wielkiego Postu. Życiodajny Krzyż Jezusa Chrystusa to znak naszego zbawienia, zwycięstwa Boga nad diabłem i grzechem, pokory i kenozy Syna Bożego, dlatego nikt, kto jest chrześcijaninem, nie powinien się go wstydzić.

Ten dzień (7 kwietnia) to także wielkie święto Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy - radosny czas, w którym przeżywamy przybycie archanioła Gabriela do Matki Bożej oraz przekazanie Jej Dobrej Nowiny, że wkrótce z Jej łona narodzi się Mesjasz. Bóg stworzył i pomnaża piękno w Bogurodzicy, aby wierzący jako mistyczni świadkowie tego historycznego wydarzenia upiększyli swoje dusze i całym sercem zatęsknili za Rajem, w którym przebywa Jej Syn. Przez pokajanie, krok za krokiem, wracamy do naszego prawdziwego domu, Raju, w czym nieustannie pomaga nam czcigodniejsza od Cherubimów i chwalebniejsza bez jakiegokolwiek porównania od Serafimów Matka Boża, Mariam.

W naszej parafii rozpoczęliśmy świętowanie od całonocnego czuwania o godzinie 17.00 (6 kwietnia 2024 r.). Ks. proboszcz, Adam Misijuk, w trakcie jutrzni wyniósł na środek cerkwi Krzyż i pozostanie tam, aż do oddania święta. Następnego dnia odbyły się 3 Boskie Liturgie: o godz. 7.00, 8.30 oraz 10.00. Po każdej służbie duchowni oddawali cześć Krzyżowi na środku świątyni. Na koniec ks. proboszcz zwrócił się do zebranych słowem pozdrowienia życząc błogosławionej i spokojnej niedzieli. Cała przyroda w Warszawie, bujnie rozkwitając wiosennym impetem, obrazowała jaka duchowa wiosna rozkwita w sercach prawosławnych chrześcijan.

 

xrs

zdjęcia: Konstantyn Mizgier, lk. Mateusz Waszczuk

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl