Nabożeństwa

Święta Liturgia

Poniedziałek - Sobota - 9.00 Boska Liturgia
 
 
Niedziela  7:00,  8:30,  10:00  

Modlitwa za dusze zmarłych

Pon. - Sob.  9:00

Akatyst

Środ.  17:00


Sakrament Namaszczenia Chorych w naszej parafii

11.04.2024

10. kwietnia 2024 r. o godz. 16.00 w cerkwi św. Jana Klimaka na Woli odbył się sakrament namaszczenia chorych. Aby misterium mogło się odbyć powinno być siedmiu kapłanów, dlatego oprócz ks. proboszcza, Adama Misijuka, oraz miejscowego duchowieństwa, do pomocy przybyli ks. prot. dr Tomasz Stempa, prorektor Prawosławnego Seminarium Duchownego oraz ks. prot. Michał Dmitruk, proboszcz Parafii Prawosławnej Śww. Apostołów Piotra i Pawła w Wołominie. Po sakramencie namaszczenia chorych odbyła się Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów, podczas której wierni mogli przystąpić do sakramentów pokajania oraz Eucharystii.

Sakrament sięga swymi korzeniami do pierwszych wieków chrześcijaństwa. Modlitwa i namaszczenie olejem chorego, ukazuje wierność nauce zawartej w Nowym Testamencie: „Choruje ktoś pośród was? Niech wzywa prezbiterów Cerkwi i niech się modlą nad nim, namaszczając go olejem w imię Pana! A modlitwa wiary zbawi dotkniętego słabością i Pan mu ulży, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone" (Jk 5,13-16). Kapłani czytają 7 ewangelii i modlitw, a następni wszyscy chorujący prawosławni wierni podchodzą do duchownych, którzy namaszczają ich uprzednio poświęconym olejem.  Troska o chorych wiernych jest obowiązkiem całej Cerkwi. Misterium to sprawuje się w świątyni, lecz jeśli chory nie może się poruszać, wówczas kapłani sprawują je w domu lub szpitalu. Namaszczenie chorych nazywane jest także soborowaniem, ponieważ 7 kapłanów oznacza pełnię i całość zebranych modlących się nad chorymi.

 

xrs

zdjecia: lk. Mateusz Waszczuk

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl