Nabożeństwa

Święta Liturgia

 
PONIEDZIAŁEK - SOBOTA
 
9.00
 
NIEDZIELA

7.00  

8.30 

10.00  

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9.00

Akatyst

ŚRODA 17.00

 

 

 

 

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Lestwica

LESTWICA. SŁOWO DRUGIE

11.11.2014

1. Kto prawdziwie umiłował Pana, kto prawdziwie pragnie i poszukuje  przyszłego Królestwa, kto czuje niekłamany żal za grzechy swoje, kto zaprawdę przeżywał pamięć o mękach wiecznych i strasznym sądzie ostatecznym, kto prawdziwie bojaźń czuje przed odejściem z tego świata, ten nie miłuje już niczego, co doczesne, nie zafrasuje się i nie zatroska ni o majątek, ni o dobytek, ni o rodzicieli swych, ni o chwałę tego świata, ni o braci, ni o przyjacioły swoje, słowem, o nic, co ziemskie, lecz porzuciwszy wszystko, co ziemskie i wszelkie o to staranie, a jeszcze, nade wszystko,  znienawidziwszy samo ciało swoje, nagi, a bez frasunku i lenistwa idzie w ślady Chrystusa ...
Czytaj dalej

LESTWICA. SŁOWO PIERWSZE.

21.10.2014

1. Spośród wszelakich, stworzonych przez łaskawego, najłaskawszego i wszechłaskawego Boga naszego i Króla (jako że słowo do sług Bożych od imienia Bożego rozpoczynać się godzi), rozumnych i obdarzonych cnotą władania swymi duszą i ciałem istot, jedni są przyjaciele Jego, owi – słudzy niefałszywi, inni – słudzy niegodni, inni zaś całkiem Mu obcy, jeszcze inni wreszcie – choć w niemocy, aliści przeciwią Mu się. 
Czytaj dalej

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl