Nabożeństwa

Święta Liturgia

Pon. - Sob.  9:00
Niedz.  7:00,  8:30,  10:00  

Modlitwa za dusze zmarłych

Pon. - Sob.  9:00

Akatyst

Środ.  17:00


Św. Grzegorz Teolog o pomaganiu innym

06.10.2022

Bądź bogaty nie tylko w majętność, lecz także w pobożność, nie tylko w złoto, lecz także w cnotę, a raczej tylko w cnotę! Stań się cenniejszym od bliźniego przez to, że okazujesz się pożyteczniejszym! Stań się dla nieszczęśliwego Bogiem, naśladując miłosierdzie Boże. Nic bowiem tak właściwego Bogu nie ma człowiek, jak czynić drugim dobrze [...]. Jeśli więc mnie choć trochę słuchacie, słudzy Chrystusowi, bracia i współdziedzice, póki czas, Chrystusa odwiedzajmy, Chrystusa pielęgnujmy, Chrystusowi podajmy pokarm, Chrystusa odziewajmy, Chrystusa zapraszajmy, Chrystusa czcijmy!

św. Grzegorz Teolog, O miłości do biednych, XXIV-XXVII.

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl