Nabożeństwa

Święta Liturgia

 
PONIEDZIAŁEK - SOBOTA
 
9.00
 
NIEDZIELA

7.00  

8.30 

10.00  

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9.00

Akatyst

ŚRODA 17.00

 

 

 

 

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Opowieść o Cerkwi Słowiańskiej

Opowieść o Cerkwi Słowiańskiej (9). Bolesław Chrobry i święty Wojciech

29.03.2021

Metropolia słowiańska obejmuje: Małopolskę, Ziemię Sandomierską, Przemyśl, Lublin, Halicz i ziemie nad Bugiem. Jej pierwszym zwierzchnikiem jest wspomniany już wcześniej biskup Prochor. Oczywiście wielu do dziś dnia próbuje negować jej istnienie, ale na szczęście fakty temu przeczą, gdyż często wspominają o niej kronikarze: Gall, Długosz, czeski Kosmas, a nawet Kadłubek: Polska posiadała dwie metropolie, jedną w Krakowie, drugą w Gnieźnie...
Czytaj dalej

Opowieść o Cerkwi Słowiańskiej (8) Chrzest Mieszka.

18.02.2021

Pierwszą, niezwykle zastanawiającą rzeczą przy tym chrzcie Mieszkowym, zakładającym oficjalne porzucenie pogaństwa, jest generalny brak jakichkolwiek wzmianek w ówczesnych kronikach europejskich. Jak stać się to mogło?...
Czytaj dalej

Opowieść o Cerkwi Słowiańskiej (7). Krakowska metropolia słowiańska

31.12.2020

Jej istnieniu zwolennicy opcji łacińskiej zaprzeczali, zaprzeczają i pewnie jeszcze długo zaprzeczać będą. Bo jeśli istniała – a w świetle współczesnych odkryć historycznych i archeologicznych jest to oczywiste – to znaczy, że tzw. mieszkowy chrzest Polski, jest tylko czczym wymysłem...
Czytaj dalej

Opowieść o Cerkwi Słowiańskiej (6). Śmierć Metodego i jej następstwa.

26.11.2020

Zanim to jednak się stało, ludzie Wichinga napadali na klasztory i cerkwie słowiańskie, zakonników i księży z nich wyganiając, a nawet mordując. Aresztowano wraz z dwoma jego sufraganami arcybiskupa Gorazda, którego na swego następcę Metody wyznaczył, torturowano, po czem wywieziono do Wenecji i sprzedano na targu niewolników. I gdyby nie czujność dyplomacji bizantyjskiej, umarliby niechybnie w okowach...
Czytaj dalej

Opowieść o Cerkwi Słowiańskiej (5). Chrzest Wiślan

10.11.2020

Pogański książę bardzo potężny, siedząc na Wiśle urągał chrześcijanom i krzywdy im wyrządzał. Posławszy więc do niego rzekł Metody: dobrze by było, gdybyś dał się ochrzcić dobrowolnie na swej ziemi, bo inaczej będziesz wzięty w niewolę i zmuszony przyjąć chrzest na ziemi cudzej; wspomnisz moje słowo. Tak się też stało...
Czytaj dalej

Opowieść o Cerkwi Słowiańskiej (4). Sołuńscy Bracia.

19.10.2020

Na samym początku uściślijmy: Cyryl i Metody czy Konstantyn i Michał? Otóż i tak, i tak. Bracia urodzili się z początkiem dziewiątego wieku w Tesalonikach (dzisiejsze Saloniki), w rodzinie wysokiego urzędnika cesarskiego, jako Konstantyn i Michał...
Czytaj dalej

Opowieść o Cerkwi Słowiańskiej (3). Państwo Wielkomorawskie

26.09.2020

Czy wczesnośredniowieczna Europa środkowa była chrześcijańska? Nie była. Choć wielu się starało by nią została, z tym, że nie o Boga niestety im chodziło. Chrześcijański był zachód Europy, który z czasem dostał się całkowicie w ręce Franków, jak wówczas dzisiejszych Niemców zwano, którzy z czasem podbili i południe...
Czytaj dalej

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl