Nabożeństwa

Święta Liturgia

 
PONIEDZIAŁEK - SOBOTA
 
9.00
 
NIEDZIELA

7.00  

8.30 

10.00  

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9.00

Akatyst

ŚRODA 17.00

 

 

 

 

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Święte Sakramenty

EUCHARYSTIA JAKO ŹRÓDŁO ŻYCIA I NIEŚMIERTELNOŚCI W CZASACH PANDEMII

09.12.2020

U Boga jest ciągłe „teraz”. Doświadczamy tego za każdym razem gdy przekraczamy próg świątyni, a w szczególności, gdy bezpośrednio uczestniczymy w Boskiej Eucharystii. „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki” (Hbr 13,8), dlatego też każde słowo Zbawiciela jest wciąż tak samo aktualne i niepodważalne, nie poddające się wpływowi jakichkolwiek okoliczności. Dopuszczając wątpliwości, dopuszczamy się – jak podkreślają nasi hierarchowie – bluźnierstwa przeciw samemu Bogu...
Czytaj dalej

TAJEMNICA EUCHARYSTII

06.06.2020

W Cerkwi Chrystusowej drzewo to zastępuje w sposób nieopisanie doskonalszy Najświętszy Sakrament, Przenajświętsze Ciało i Krew Boga naszego Jezusa Chrystusa. Godne jego przyjmowanie zapewnia prawosławnym chrześcijanom zjednoczenie z Chrystusem i osiągnięcie życia wiecznego. Sakrament Eucharystii sprawowany jest podczas Liturgii świętej, a podawany jest pod postacią chleba i wina, ze względu na naszą ludzką naturę i niemoc fizyczną przyjmowania ciała i krwi pod ich naturalną postacią. Wizualnie święte substancje zachowują swoje naturalne cechy, jednak w swej istocie są prawdziwym Ciałem i Krwią Chrystusa. Przemiana ta za sprawą Świętego Ducha odbywa się podczas liturgicznego kanonu eucharystycznego...
Czytaj dalej

Bardziej niebezpieczne, niż Covid-19 – przeciwko wątpliwościom odnośnie sposobu udzielania Eucharystii

02.06.2020

Jeśli nasza decyzja ma polegać na higienie czy nauce, to dlaczego nie cytuje się badań naukowych? Miast tego odpowiedzią jest postępowanie w strachu. Tymczasem metropolita Mesogii Mikołaj (Hadżinikolau), wykształcony naukowiec z Harvardu i MIT, założyciel Bioetycznego Instytutu w Atenach, wydał jako biskup Cerkwi i jako naukowiec encyklikę, w której powiedział, że Eucharystia nie może przenosić chorób. Za to zauważył prawdziwe zagrożenie w dzisiejszym świecie, i jest nim nie zakażenie, lecz „wirus bezbożności i braku wiary”...
Czytaj dalej

O spowiedzi: duchowni, seminarzyści, parafianie…

19.04.2013

Człekiem jesteś – obarczony ciałem, a i od diabła wodzony na pokuszenie. Nie drżyj i nie popadaj przeto w zwątpienie, choćbyś się nawet i zachwiał w jakiej cnocie swojej. Powstań, wyprostuj się i stąpaj dalej: wiedz, że niezłomność w czynieniu dobra zależy nie od nas, lecz od łaski Bożej. Miej pokorę i póki nie ległeś do grobu, nie ufaj sobie; zaś innych nie sądź za cokolwiek. Jak powiadają: kto kogoś za grzechy sądzi, sam się w takie wpędzi, a inaczej nie będzie… 
Czytaj dalej

Metanoia

31.03.2013

Przystępując do sakramentu spowiedzi powodujemy zmiany, które pomagają nam powrócić, ponownie przebudzić się do nowego życia. To właśnie dlatego misterium temu tak bardzo sprzyja czas postnej wiosny. To nie przypadek, że Wielki Post nie następuje jesienią, kiedy spadają liście i dni stają się coraz krótsze, ani w zimie, kiedy drzewa są nagie, ziemia zamarznięta, a właśnie na wiosnę, kiedy pękają lody i wszędzie pojawia się nowe życie...
Czytaj dalej

O Sakramencie Spowiedzi

27.03.2013

Pytania o potrzebę i sposób uczestnictwa w Sakramencie Spowiedzi pojawiają się za każdym razem, gdy podejmujemy decyzję o uczestnictwie w nim i chcemy godnie przygotować się do przyjęcia Eucharystii. Jest więc rzeczą naturalną, że szukamy na nie odpowiedzi i w tym Wielkim Poście. Uporczywość i waga tych pytań wzrasta nie tyle w miarę upływu lat i nabytych doświadczeń, co w miarę poszukiwania drogi Boga a jeszcze bardziej – w miarę zbliżania się do Niego.
Czytaj dalej

Sakrament Spowiedzi

27.03.2013

Spowiedź jest Sakramentem, w którym wierni wyznają Bogu swoje grzechy w obecności kapłana i przez kapłana uzyskują odpuszczenie grzechów od Samego Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Czytaj dalej

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl