Nabożeństwa

Święta Liturgia

8:30 - niedziela, dolna cerkiew;  sprawowana jest w okresie roku szkolnego
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)

10:00 - niedziela, górna cerkiew

9:00 - wielkie święto
przypadające w dniu
powszednim
, górna cerkiew

Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)

17:00 - sobota oraz w przededniu wielkiego święta, górna cerkiew

Święta Liturgia za dusze zmarłych

9:00 - środa, dolna cerkiew

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Kalendarz prawosławny

piątek 12-02-2016 (30-01)
Sobór Trzech Wielkich Hierarchów i Nauczycieli Kościoła: Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Chryzostoma.
święci dnia
czytania
Jutrz.:
▫ 10, 9-16
Lit.:
▫ Hbr 13, 7-16
▫ Mt 5, 14-19
niedziela 14-02-2016 (01-02)
NIEDZIELA XXXVII PO PIĘĆDZIESIĄTNICY. Ton 4. Wigilia święta Spotkania Pańskiego. O Zacheuszu. Męcz. Tryfona (250). Męcz. Perpetui
święci dnia
czytania
Jutrz.:
▫ Łk 24, 1-12
Lit.:
▫ 1 Tm 4, 9-15
▫ Łk 19, 1-10
historia
poniedziałek 15-02-2016 (02-02)
ŚWIĘTO SPOTKANIA PAŃSKIEGO.
czytania
Jutrz.:
▫ Łk 2, 25-32
Lit.:
▫ Hbr 7, 7-17
▫ Łk 2, 22-40
wydarzy się
historia
wtorek 16-02-2016 (03-02)
święci dnia
czytania
Lit.:
▫ 1 P 2,21-3,9
▫ Mk 12, 13-17
▫ 1 P 3, 10-22
▫ Mk 12, 18-27
środa 17-02-2016 (04-02)
święci dnia
czytania
Lit.:
▫ 1 P 2,21-3,9
▫ Mk 12, 13-17
▫ 1 P 3, 10-22
▫ Mk 12, 18-27
▫ 2 Tm 1, 8-18
▫ Mk 8,34-9,1
Źródło: cerkiew.pl

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl