Nabożeństwa

Święta Liturgia

8:30 - niedziela, dolna cerkiew;  sprawowana jest w okresie roku szkolnego
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)

10:00 - niedziela, górna cerkiew

9:00 - wielkie święto
przypadające w dniu
powszednim
, górna cerkiew

Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)

17:00 - sobota oraz w przededniu wielkiego święta, górna cerkiew

Święta Liturgia za dusze zmarłych

9:00 - środa, dolna cerkiew

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Kalendarz prawosławny

środa 22-10-2014
Św. równego Apostołom Awerkiusza, bpa Hierapolis (ok. 167). Św. św. siedmiu młodzieńców w Efezie: Maksymiliana, Jamblika, Martyniana, Dionizego, Antonina, Konstantego i Jana (ok. 250; 405-408). Męcz. Aleksandra, bpa, Irakliusza i niewiast Anny, Elżbiety,
święci dnia
czytania
Lit.:
▫ Flp 2, 24-30
▫ Łk 47 9, 44-50
wydarzy się
historia
czwartek 23-10-2014
Ap. Jakuba, brata Pańskiego (ok. 63). Św. Ignacego, patr. Konstantynopola (877-878). Św. Elizeusza z Ławryszewa (ok. 1250).
święci dnia
czytania
Lit.:
▫ Flp 3, 1-8
▫ Łk 48 9, 49-56
▫ Ga 1, 11-19
▫ Mt 56 13, 54-58
wydarzy się
historia
piątek 24-10-2014
Męcz. Aretasa i z nim 4299 męcz. (523). Męcz. Synklityki i jej dwóch córek (VI). Św. św. Aretasa, Sisoesa i Teofila Pieczerskich. Św. Atanazego, patr. Konstantynopola (1311). Ikony Matki Bożej „Wszystkich Strapionych Radość”.
święci dnia
czytania
Lit.:
▫ Flp 3, 8-19
▫ Łk 50 10, 1-15
wydarzy się
sobota 25-10-2014
Sobota św. Dymitra. Wspomnienie zmarłych. Męcz. Marcjana i Martyriusza (ok. 355). Męcz. Atanastazego (III). Św. Martyriusza, diakona, i Martyriusza, pustelnika, pieczerskich. Św. Tabity (I).
święci dnia
czytania
Lit.:
▫ 2 Kor 1, 8-11
▫ Łk 29 7, 2-10
▫ 1 Tes 4, 13-17
▫ J 16 (5, 24-30
niedziela 26-10-2014
NIEDZIELA XX PO PIĘĆDZIESIĄTNICY. Ton 3. Wielkiego męcz. Dymitra z Tesaloniki (ok. 306). Męcz. Luppa (ok. 306). Św. Teofila Pieczerskiego, abpa Nowogrodu (1482).
święci dnia
czytania
Jutrz.:
▫ J 65 20, 19-31
Lit.:
▫ Ga 1, 11-19
▫ Łk 83 16, 19-31; – 22
▫ 2 Tm 2, 1-10
▫ J 52 15,17–16,2
poniedziałek 27-10-2014
XXI tydzień po Pięćdziesiątnicy (czytania Ewangelii 23. tygodnia). Męcz. Nestora z Tesaloniki (ok. 306). Męcz. Kapitoliny i Herotydy (304). Męcz. Marka. Św. Nestora Kronikarza (1114).
święci dnia
czytania
Lit.:
▫ Flp 4, 10-23
▫ Łk 52 10, 22-24
wtorek 28-10-2014
Wielkiej męcz. Paraskiewy (III). Św. Hioba Poczajowskiego (1651). Męcz. Terencjusza i Neoniły, i ich dzieci (249-250). Św. Arseniusza, abpa Serbii (1266). Św. Stefana z monasteru św. Sawy, hymnografa (IX). Św. Dymitra, metr. Rostowa (1709).
święci dnia
czytania
Lit.:
▫ Kol 1, 1-2, 7-11
▫ Łk 55 11, 1-10
środa 29-10-2014
Męcz. Anastazji Rzymianki (III). Św. Abrahama Pustelnika i bł. Marii (ok. 360). Męcz. Asteriusza, Neona, Klaudiusza i Teoniły (285). Św. mniszki Anny (826).
święci dnia
czytania
▫ Lit.
▫ Kol 1, 18-23
▫ Łk 56 11, 9-13
historia
Źródło: cerkiew.pl

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl