Nabożeństwa

Święta Liturgia

8:30 - niedziela, dolna cerkiew;  sprawowana jest w okresie roku szkolnego
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)

10:00 - niedziela, górna cerkiew

9:00 - wielkie święto
przypadające w dniu
powszednim
, górna cerkiew

Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)

17:00 - sobota oraz w przededniu wielkiego święta, górna cerkiew

Święta Liturgia za dusze zmarłych

9:00 - środa, dolna cerkiew

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Kalendarz prawosławny

wtorek 02-09-2014
święci dnia
czytania
Liturgia:
▫ Ap. 2 Kor 8,16–9,5
▫ Ew. Mk 3, 13-19
środa 03-09-2014
czwartek 04-09-2014
święci dnia
czytania
Liturgia:
▫ Ap. 2 Kor 10, 7-18
▫ Ew. Mk 3, 28-35
piątek 05-09-2014
święci dnia
czytania
Liturgia:
▫ Ap. 2 Kor 11, 5-21
▫ Ew. Mk 4, 1-9
sobota 06-09-2014
Św. kapłana męczennika Maksyma Gorlickiego
święci dnia
czytania
Liturgia:
▫ Ap. 1 Kor 2, 6-9 Ew. Mt 22, 15-22
męcz.:
▫ Ap. 13, 7-16 Ew. Łk 12, 32-40
wydarzy się
historia
niedziela 07-09-2014
NIEDZIELA XIII PO PIĘĆDZIESIĄTNICY, przed świętem Podwyższenia Krzyża Pańskiego.
Ton 4. Wigilia święta Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy.
święci dnia
czytania
Jutrz.: Ew. Mk 16, 1-8
Liturgia:
▫ Ap. Ga 6, 11-18 Ew. J 3, 13-17
▫ Ap. 1 Kor 16, 13-24 Ew. Mt 21, 33-42
historia
poniedziałek 08-09-2014
ŚWIĘTO NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY
czytania
Jutrznia:
▫ Łk 1, 39-49, 56
Liturgia:
▫ Ap. Flp 2, 5-11 Ew. Łk 10, 38-42; 11, 27-28
historia
wtorek 09-09-2014
święci dnia
czytania
Lit.:
▫ Ap. 2 Kor 12, 10-19 Ew. Mk 4, 10-23 – za pn
▫ Ap. 2 Kor 12,20–13,2 Ew. Mk 4, 24-34 – za wt
Św. św.: Ap Ga 4, 24, 22-31 Ew. Łk 8, 16-21
Źródło: cerkiew.pl

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl