Nabożeństwa

Święta Liturgia

8:30 - niedziela, dolna cerkiew;  sprawowana jest w okresie roku szkolnego
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)

10:00 - niedziela, górna cerkiew

9:00 - wielkie święto
przypadające w dniu
powszednim
, górna cerkiew

Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)

17:00 - sobota oraz w przededniu wielkiego święta, górna cerkiew

Święta Liturgia za dusze zmarłych

9:00 - środa, dolna cerkiew

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Kalendarz prawosławny

czwartek 24-04-2014
święci dnia
czytania
▫ Ap. Ga 6, 2-10
▫ Ew. Łk 4, 1-15
środa 30-04-2014
święci dnia
czytania
Jutrz.:
▫ J 21, 15-25
Liturgia:
▫ Ap. Dz 4, 13-22
▫ Ew. J 5, 17-24
Apostołowi:
▫ Ap Dz 12, 1-11
▫ Ew. Łk 5, 1-11
czwartek 01-05-2014
piątek 02-05-2014
święci dnia
czytania
▫ Dz 5, 1-11
▫ J 5,30–6,2
sobota 03-05-2014
święci dnia
czytania
▫ Dz 5, 21-33
▫ J 6, 14-27
niedziela 04-05-2014
NIEDZIELA III PO WIELKANOCY. Św. św. Niewiast Niosących Wonności (Żen Mironosic) oraz Józefa z Arymatei i Nikodema
święci dnia
czytania
Jutrznia:
▫ Mk 16, 9-20
Liturgia:
▫  Dz 6, 1-7
▫  Mk 15,43–16,8
poniedziałek 05-05-2014
wtorek 06-05-2014
święci dnia
czytania
▫ Dz 8, 5-17
▫ J 6, 27-33
Źródło: cerkiew.pl

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl