Nabożeństwa

Święta Liturgia

8:30 - niedziela, dolna cerkiew;  sprawowana jest w okresie roku szkolnego
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)

10:00 - niedziela, górna cerkiew

9:00 - wielkie święto
przypadające w dniu
powszednim
, górna cerkiew

Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)

17:00 - sobota oraz w przededniu wielkiego święta, górna cerkiew

Święta Liturgia za dusze zmarłych

9:00 - środa, dolna cerkiew

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Kalendarz prawosławny

wtorek 21-04-2015
Radonica. Modlitwy za zmarłych
święci dnia
czytania
Lit.: Ap. 10 (Dz 4, 1-10)
▫ Ew. J 10 (3, 16-21).
środa 22-04-2015
czwartek 23-04-2015
święci dnia
czytania
Lit.: Ap. 12 (Dz 4, 23-31)
▫ Ew. J 16 (5, 24-30)
świętemu: Ap 29 (Dz 12, 1-11)
▫ Ew. J 52 (15,17 – 16,2).
piątek 24-04-2015
święci dnia
czytania
Lit.: Ap. 13 (Dz 5, 1-11)
▫ Ew. J 17 (5,30 – 6,2).
sobota 25-04-2015
święci dnia
czytania
Lit.: Ap. 15 (Dz 5, 21-33)
▫ Ew. J 19 (6, 14-27)
Apostołowi: Ap. 63 (1P 5, 6–14)
▫ Ew. Мk 23 (6, 7–13).
niedziela 26-04-2015
Świętych Niewiast Niosących Wonności oraz Józefa z Arymatei i Nikodema.
święci dnia
czytania
Jutrz.: Ew. 3: Mk 71 (16, 9-20)
Lit.: Ap. 16 (Dz 6, 1-7)
▫ Ew. Mk 69 (15,43 – 16,8).
poniedziałek 27-04-2015
święci dnia
czytania
Lit.: Ap. 17 (Dz 6,8 –7,5, 47-60)
▫ Ew. J 13 (4, 46-54).
historia
wtorek 28-04-2015
święci dnia
czytania
Lit.: Ap. 18 (Dz 8, 5-17)
▫ Ew. J 20 (6, 27-33).
Źródło: cerkiew.pl

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl