Nabożeństwa

Święta Liturgia

Pon. - Sob.  9:00
Niedz.  7:00,  8:30,  10:00  

Modlitwa za dusze zmarłych

Pon. - Sob.  9:00

Akatyst

Środ.  17:00


Wniebowstąpienie Pana Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa

09.06.2022

Czytanie Dziejów świętych Apostołów, Dz 1, 1-11

Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aŻ do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie: „Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym”. Zapytywali Go zebrani: „Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraela?” Odpowiedział im: „Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach, którzy powiedzieli: Mężowie Galilejscy, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba. Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która jest w pobliżu Jerozolimy, w odległości drogi szabasowej.

 

Czytanie świętej Ewangelii według św. Ap. i Ewangelisty Łukasza, Łk 24, 37-53

W owym czasie Jezus powstawszy z martwych stanął pośród uczniów i mówi im: „Pokój wam!" Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. I rzekł im: „Czemu jesteście strwożeni i dlaczego wątpliwości budzą się w sercach waszych? Popatrzcie na ręce moje i nogi moje, że to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i patrzcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: „Macie tu coś do jedzenia?” Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby i plaster miodu. I wziąwszy jadł wobec nich. I rzekł do nich: „To właśnie są słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”. Wtedy otworzył ich umysły, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i powstanie z martwych trzeciego dnia, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy zaś jesteście świadkami tego. A oto Ja ześlę na was obietnicę Ojca mego. Wy zaś pozostańcie w mieście Jerozolimie, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysoka”. I wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce swoje błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony na niebo. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, sławiąc i błogosławiąc Boga. Amen.

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl