Nabożeństwa

Święta Liturgia

Poniedziałek - Sobota - 9.00 Boska Liturgia
 
 
Niedziela  7:00,  8:30,  10:00  

Modlitwa za dusze zmarłych

Pon. - Sob.  9:00

Akatyst

Środ.  17:00


Ojcowie Cerkwi

Św. Maksym Wyznawca o przyjaźni

11.10.2022

Kto nie może zamknąć oczu na grzechy brata, prawdziwe lub wymyślone, ten jeszcze nie osiągnął wewnętrznej wolności. Wierny przyjaciel jest bezcenny, bowiem dzieli wszystkie twoje nieszczęścia, traktuje je jako swoje własne i znosi je, cierpiąc  wraz z tobą aż do śmierci...
Czytaj dalej

Św. Maksym Wyznawca o nienawiści

10.10.2022

Dusza, która żywi nienawiść do drugiego człowieka, nie może trwać w pokoju z Bogiem. Jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz także nie przebaczy wam waszych przewinień (zob. Mt 6,15). Jeśli inny człowiek nie chce pogodzić się...    
Czytaj dalej

św. Makary Wielki o chrześcijańskiej miłości

09.10.2022

Gdy człowiek staje się godnym bycia dzieckiem Bożym i rodzi się z Ducha Świętego, zdarza się mu płakać i troszczyć o cały rodzaj ludzki. Wówczas modli się za całego Adama, lejąc łzy z gorącej miłości duchowej do ludzkości...
Czytaj dalej

Św. Izaak Syryjczyk o doskonałości

08.10.2022

Pozwól się prześladować, ale sam nie prześladuj. Pozwól się ukrzyżować, ale sam nie krzyżuj. Pozwól się znieważać, ale sam nie znieważaj. Pozwól się obmawiać, ale sam nie obmawiaj [...]. Raduj się z tymi, którzy się radują...
Czytaj dalej

Św. Jan Chryzostom o stworzeniu człowieka

07.10.2022

Nie potrzebował Bóg od nas niczego, gdy nas stworzył: dowodem, iż niczego nie potrzebował, jest to, że stworzył nas po wszystkim innym. Gdyby nas potrzebował, stworzyłby nas na samym początku...
Czytaj dalej

Św. Grzegorz Teolog o pomaganiu innym

06.10.2022

Bądź bogaty nie tylko w majętność, lecz także w pobożność, nie tylko w złoto, lecz także w cnotę, a raczej tylko w cnotę! Stań się cenniejszym od bliźniego przez to, że okazujesz się pożyteczniejszym! Stań się dla nieszczęśliwego Bogiem...
Czytaj dalej

Św. Sofroniusz z Essex o istocie chrześcijaństwa

05.10.2022

Są trzy rzeczy, których nie mogę przyjąć...
Czytaj dalej

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl