Nabożeństwa

Święta Liturgia

Pon. - Sob.  9:00
Niedz.  7:00,  8:30,  10:00  

Modlitwa za dusze zmarłych

Pon. - Sob.  9:00

Akatyst

Środ.  17:00


Chrzest Pański - Kreszczenije Hospodnie.

18.01.2018

O narodzeniu Jezusa wiedzieli nieliczni - Bogurodzica, Józef, pasterze, trzej mędrcy ze Wschodu. Do 30 roku życia Jezus mieszkał w Nazarecie i wszyscy myśleli, że jest zwykłym człowiekiem, synem Marii i Józefa.

W tym czasie na brzegu rzeki Jordan pojawił się Jan Chrzciciel, który mówiło tym, że zbliża się Królestwo Boże i szybko przyjdzie Zbawiciel świata.

Jan Chrzciciel zaczął przygotowywać ludzi do spotkania ze Zbawicielem. Mówił im, że nie można krzywdzić, obrażać innych ludzi, nie można ich osądzać, czynić zła i na znak oczy­szczenia od grzechu chrzcił Izraelitów w wodach Jordanu.

O Zbawicielu zaś mówił tak: "Oto idzie za mną silniejszy ode mnie, Któremu ja niegodny jestem rozwiązywać rzemieni u Jego sandałów. Ja chrzczę was wodą, a On będzie chrzcił was Duchem Świętym".

Penego dnia, gdy Jan chrzcił ludzi nad Jordanem, przyszedł do niego Sam Zbawiciel Jezus Chrystus, i poprosił Jana, by ochrzcił również Jego, Boga, który był bez grzechu. Jan rozpoznał Chrystusa i powiedział: "Ty przychodzisz do mnie chrzcić się? To ja powinienem przyjąć chrzest od Ciebie". Jezus odpowiedział: "Ustąp teraz, albowiem muszę wypełnić wszelką prawdę".

Wtedy Jan ochrzcił Go w wodach Jordanu i w ten sposób bezgrzeszny Bóg wziął na Sie­bie wszystkie ludzkie grzechy. W czasie chrztu otworzyło się niebo i Jan widział Ducha Świętego, który zstąpił na Chrystusa w postaci gołębia. Słychać też było głos z nieba: "Ten jest Syn Mój umiłowany, Którego Sobie upodobałem".

W taki sposób Bóg objawił Siebie ludziom w Trójcy Świętej. Głos z nieba był głosem Boga Ojca, Duch Święty zstąpił w postaci gołębia, a Syn Boży - Jezus Chrystus przyjął chrzest z rąk Jana.

Co roku podążamy ku rzekom, jeziorom i studniom by uczcić to wydarzenie i poświęcić wodę.

Tropar

Wo lordanie kreszczajuszczusia Tiebie, Hospodi, Trojczeskoje jawisia pokłonienije: Roditieliew bo hłas swidietielstwowasze Tiebie, wozlubliennaho Tia Syna imienuja, i Duch w widie hołubinie, izwiestwowasze słowiesie utwierżdienije: jawliejsia, Christie Boże, i mir proswieszczej, sława Tiebie.

Gdy w Jordanie Chrzciłeś się o Panie, objawiło się Trójcy uwielbienie, bowiem głos Ojca zaświadczył o Tobie nazywając Cię Synem Umiłowanym, zaś Duch Święty w postaci gołębicy był tych słów potwierdzeniem. Chwała Tobie Chryste Boże, Któryś się objawił, by nauczać świat.

Wielkie Święta Cerkiewne, BMP, Białystok 2001 r.

 

Więcej o święcie na naszej stronie:

Święto Epifanii

Święto Epifanii - tradycje i zwyczaje

Jordan

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl