Nabożeństwa

Święta Liturgia

Poniedziałek - Sobota - 9.00 Boska Liturgia
 
 
Niedziela  7:00,  8:30,  10:00  

Modlitwa za dusze zmarłych

Pon. - Sob.  9:00

Akatyst

Środ.  17:00


O świętach prawosławnych

Wejście Chrystusa do Jerozolimy - Wchod Hospodien wo Ijerusalim

28.04.2024

Na tydzień przed świętem Zmartwychwstania wspominamy uroczyste wejście Zbawiciela do Jerozolimy.
Czytaj dalej

Zwiastowanie Przenajświętszej Bogurodzicy – Благовещение.

06.04.2024

Święto Zwiastowania obchodzone jest na pamiątkę ukazania się Archanioła Gabriela Przenajświętszej Dziewicy Maryi oraz wprowadzenia Jej w Tajemnicę wcielenia przez Nią Jezusa Chrystusa – Zbawiciela świata...
Czytaj dalej

Spotkanie Pańskie - Sretienije Hospodnie

14.02.2024

W dniu święta Spotkania Pańskiego Cerkiew wspomina następujące wydarzenie ziem­skiego życia Jezusa Chrystusa. Żydzi mieli zwyczaj, zgodnie z którym w 40 dzień po narodzeniu rodzice przynosili swego pierworodnego syna do świątyni, aby poświęcić go Bogu... 
Czytaj dalej

Święto Epifanii - Tradycje i zwyczaje

16.01.2024

Dzień poprzedzający Święto Epifanii (18 stycznia), uroczyście obchodzony przez naszych przodków, przez lud uważany był za nadzwyczaj święty. Każdy uważał przyjście do świątyni za swój święty obowiązek i zgodnie z wymogami Ustawu cerkiewnego pościł tego dnia aż do poświęcenia wody.
Czytaj dalej

Boże Narodzenie – Рождество Христово

06.01.2024

Przed narodzeniem Zbawiciela rzymski cesarz August, w którego władaniu pozostawała pokonana Judea, nakazał przeprowadzić w całym imperium spis ludności. Na mocy tego rozporządzenia Przenajświętsza Maryja i świątobliwy Józef, którzy pochodzili z rodu Dawidowego, mieli udać się do Betlejem (w rodzinne strony króla Dawida), aby się wpisać do państwowych rejestrów...
Czytaj dalej

Święto Wprowadzenia Najświętszej Marii Panny do Świątyni.

03.12.2023

Введение во храм Пресвятой Богородицы (Wwiednienje wo chram Prieswiatoj Bohorodicy) przypada na 21 listopada, albo 4 grudnia wedle starego sty­lu. Wedle wszelkiego prawdopodobieństwa, pierwotnie związane było z poświęceniem przez rodziców Najświętszej Maryi Panny Bogu.
Czytaj dalej

Podwyższenie Krzyża Pańskiego - historia święta.

26.09.2023

Podwyższenie Krzyża Pańskiego – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня 14 (27) września Należy do 12 głównych świąt prawosławnych (двунадесятый праздник) – w dniu tym należy pościć . Niegodni rzymscy cesarze-poganie okrutnie prześladowali, męczyli i zabijali chrześcijan. W swym strasznym zaślepieniu chcieli zetrzeć z powierzchni ziemi nawet samą pamięć o Chrystusie. Na miejscu Golgoty i grobu Chrystusa, które zasypano ziemią, wybudowano świątynię pogańskiej bogini Wenus, przynoszono ofiary uwielbionym bożkom, odbywały się tu orgie. 
Czytaj dalej

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl