Nabożeństwa

Święta Liturgia

 
PONIEDZIAŁEK - SOBOTA
 
9.00
 
NIEDZIELA

7.00  

8.30 

10.00  

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9.00

Akatyst

ŚRODA 17.00

 

 

 

 

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

O świętach prawosławnych

Wejście Chrystusa do Jerozolimy - Wchod Hospodien wo Ijerusalim

09.04.2023

Na tydzień przed świętem Zmartwychwstania wspominamy uroczyste wejście Zbawiciela do Jerozolimy.
Czytaj dalej

Zwiastowanie Najświętszej Marii Pannie

06.04.2023

Okres wiosennego zrównania się dnia z nocą od wieków był czasem świątecznym wielu narodów. Uważany był za początek wiosny...
Czytaj dalej

Spotkanie Pańskie - Sretienije Hospodnie

14.02.2023

W dniu święta Spotkania Pańskiego Cerkiew wspomina następujące wydarzenie ziem­skiego życia Jezusa Chrystusa. Żydzi mieli zwyczaj, zgodnie z którym w 40 dzień po narodzeniu rodzice przynosili swego pierworodnego syna do świątyni, aby poświęcić go Bogu... 
Czytaj dalej

Święto Epifanii - Tradycje i zwyczaje

18.01.2023

Dzień poprzedzający Święto Epifanii (18 stycznia), uroczyście obchodzony przez naszych przodków, przez lud uważany był za nadzwyczaj święty. Każdy uważał przyjście do świątyni za swój święty obowiązek i zgodnie z wymogami Ustawu cerkiewnego pościł tego dnia aż do poświęcenia wody.
Czytaj dalej

Jordan…

18.01.2023

Jest czas Ś w i ą t …  My, prawosławni, mówimy nie o jednym święcie, ale o całym cyklu Świątecznym. O Bożym Narodzeniu, o nadaniu Imienia Dzieciątku Jezus, i wreszcie o Święcie Chrztu Pańskiego w Jordanie.
Czytaj dalej

Narodzenie Pańskie

08.01.2023

Święto Bożego Narodzenia poprzedzone jest tzw. nawieczerijem; świadczy to o szczególnej wadze nadchodzącej uroczystości...
Czytaj dalej

Wprowadzenie Najświętszej Marii Panny do Świątyni.

02.12.2022

Jak mówi Tradycja Święta, kiedy Najświętsza Maria Panna skończyła trzy lata, Jej rodzice - Joachim i Anna postanowili spełnić swą obietnicę, oddać córkę na służbę Bogu. Zwołali krewnych i znajomych, ubrali Marię w najlepsze szaty i ze świecami w rękach, śpiewając duchowne pieśni, przyprowadzili ją do Jerozolimskiej świątyni. Tam przyszłą Matkę Bożą spotkał arcykapłan Zachariasz w otoczeniu licznych duchownych...
Czytaj dalej

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl