Nabożeństwa

Święta Liturgia

Poniedziałek - Sobota - 9.00 Boska Liturgia
 
 
Niedziela  7:00,  8:30,  10:00  

Modlitwa za dusze zmarłych

Pon. - Sob.  9:00

Akatyst

Środ.  17:00


O świętach prawosławnych

Świętych Apostołów Piotra i Pawła

12.07.2015

Apostoł Piotr - Był synem Jonasza, rybaka z Betsaidy, bratem Apostoła Andrzeja. W młodości wraz z rodzicami przeniósł się do Kafarnaum. Tam podczas cudownego połowu ryb spotkał Zbawiciela. Jeszcze jako Szymon został wezwany przez Chrystusa. Poszedł za Jezusem i dalsze Jego życie przeplatały cuda Chrystusa, których był świadkiem i uczestnikiem.
Czytaj dalej

Wniebowstąpienie Pana Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa - Вознесение

28.05.2014

Jedno z 12 wielkich świąt tzw. dwunadiesiatych. Przypada na czterdziesty dzień po Dniu Męki Pańskiej – zawsze w czwartek.
Czytaj dalej

Jesteśmy w świątyni. Narodzenie Pańskie.

23.12.2013

Święto Bożego Narodzenia poprzedzone jest tzw. nawieczerijem; świadczy to o szczególnej wadze nadchodzącej uroczystości (dotyczy to również święta Chrztu Pańskiego). Od najdawniejszych czasów w Kościele Prawosławnym w przededniu wigilii odprawia się nabożeństwo Godzin – zwane Królewskimi Godzinami (Carskije czasy).
Czytaj dalej

Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego

13.09.2012

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня Święty równy apostołom Konstantyn – pierwszy cesarz Chrześcijan – wysłał do Jerozolimy swoją matkę, cesarzową Helenę, żeby przywróciła do życia chrześcijańskie świątynie. Pogańskie posągi, jak śmieci, zostały wyrzucone ze świętego miasta.
Czytaj dalej

Święto Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy

15.08.2012

15 (28) sierpnia: Zaśnięcie Przenajświętszej Bogurodzicy – Успение Пресвятой Богородицы.– Należy do 12 głównych świąt prawosławnych (двунадесятый праздник) A gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do matki: „Niewiasto, oto Syn Twój!” Potem rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja!” i od owej godziny wziął ją ów uczeń do siebie (J 19, 26-27)
Czytaj dalej

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl