Nabożeństwa

Święta Liturgia

Poniedziałek - Sobota - 9.00 Boska Liturgia
 
 
Niedziela  7:00,  8:30,  10:00  

Modlitwa za dusze zmarłych

Pon. - Sob.  9:00

Akatyst

Środ.  17:00


O świętach prawosławnych

Ikona Święta Spotkania Pańskiego

14.02.2021

Ikona Spotkania Pańskiego,  jest jak rozłożona Księga, gdzie na jednej karcie mamy swoiste podsumowanie Starego Testamentu, a na drugiej zapowiedź Nowego Przymierza i Nowego Testamentu, środkową zaś część zajmuje, uobecniony w wizerunku świątyni jerozolimskiej - Bóg.
Czytaj dalej

Święto Spotkania Pańskiego

14.02.2021

Święto Srietienia (Spotkania; wymawiamy Srie’tieńja) obchodzone jest na pamiątkę ważnego wydarzenia z ziemskiego życia Jezusa Chrystusa. Na czterdziesty dzień po urodzeniu Zbawiciela Bogurodzica przyniosła Swojego Syna do świątyni jerozolimskiej, aby wypełnić prawo Mojżeszowe.
Czytaj dalej

O Bożym Narodzeniu - Metropolita Atanazy

07.01.2021

W tych dniach obchodzimy święto świąt - Narodzenie Pana naszego Jezusa Chrystusa - jedno z największych świąt naszej Cerkwi, ponieważ świętujemy największe wydarze­nie, kiedy sam Bóg stał się Człowiekiem...
Czytaj dalej

Święto Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy

13.10.2020

Objawienie Matki Bożej Opiekuńczej dokonało się w Konstantynopolu za panowania Leona Mądrego (886— 912) w słynnym kościele pw. Przenajświętszej Bogarodzicy w Blachernach...
Czytaj dalej

Święto Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny.

26.08.2020

Po wniebowstąpieniu Jezusa Chrystusa i zesłaniu Ducha Świętego apostołowie rozeszli się w różne strony świata, by głosić Ewangelię. Matka Boża została w Jerozolimie i mieszkała w domu ewangelisty Jana Teologa...
Czytaj dalej

Dzień Świętej Trójcy (Pięćdziesiątnica) – Троица

06.06.2020

Jedno z 12 wielkich świąt tzw. dwunadiesiatych. Przypada na pięćdziesiąty dzień po Dniu Męki Pańskiej – zawsze w niedzielę.
Czytaj dalej

Narodzenie Chrystusa - Rożdiestwo Christowo.

07.01.2020

Prawie 2000 lat temu, gdy rzymski cesarz August chciał dowiedzieć się dokładnie ilu ma poddanych, rozkazał przeprowadzić spis ludności swego państwa. Spisowi podlegała również ludność żydowska zamieszkująca Judeę, znajdująca się wówczas pod panowa­niem króla Heroda...
Czytaj dalej

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl