Nabożeństwa

Święta Liturgia

Środa - 9.00 (Uprzednio Poświęconych Darów)
Piątek - 17.00(Uprzednio Poświęconych Darów)
 Sobota  9:00
Niedz.  7:00,  8:30,  10:00  

Modlitwa za dusze zmarłych

Pon. - Sob.  9:00

Akatyst

Środ.  17:00


Dzień Świętej Trójcy (Pięćdziesiątnica) – Троица.

02.06.2023

Jedno z 12 wielkich świąt tzw. dwunadiesiatych. Przypada na pięćdziesiąty dzień po Dniu Męki Pańskiej – zawsze w niedzielę.

Pięćdziesiątego dnia od starotestamentowego święta Pesach upamiętniali Żydzi otrzymanie przez Mojżesza na Synaju tablic Prawa (Dekalogu),natomiast uczniowie Pańscy, zebrani w Jerozolimie u boku Apostołów i Matki Bożej – na miejsce Judasza, który zdradził Nauczyciela – wybrali do swego grona Macieja, jako dwunastego apostoła i wspólnie oczekiwali zapowiadanego im przez Chrystusa przed Wniebowstąpieniem przyjścia „Nowego Pocieszyciela”. W tym samym dniu, w którym niegdyś Mojżesz ogłosił Prawo, Chrystus zesłał im Swą łaskę – Ducha Świętego.

„Nagle powstał z nieba szum, jakby wiejącego silnego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzielały i na każdym z nich spoczął jeden. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić” (Dz 2, 2).

Na święto do Jerozolimy przybyło wiele ludzi z różnych stron świata. Słysząc ów szum niezwykły, lud zgromadził się i popadł w zdumienie, każdy bowiem usłyszał wtedy Uczniów, mówiących w jego własnym języku; pytano więc: „Czyż ci wszyscy nie są Galilejczykami?”. Zdumieni i nie mogący pojąć tego, co się dzieje, uznali ich za odurzonych winem, lecz apostoł Piotr powiedział im, że to nie upojenie jest, ale to, co przepowiedział prorok Joel: „W ostatnich dniach, mówi Bóg, wyleję Mojego Ducha na wszelkie ciało i będą prorokowali wasi synowie i córki” (Dz 2, 17).

I wysławił Piotr imię Jezusa Nazareńskiego, Którego – jak rzekł – „przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście (Dz 2, 23). Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami [...] Otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i zesłał Go, jak to sami widzicie i słyszycie (Dz 2, 32–33)”. Potem zaś rzekł Piotr: „Nawróćcie się i niech każdy z was przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, a weźmiecie dar Ducha Świętego. Dla was bowiem jest obietnica i dla waszych dzieci oraz dla wszystkich, którzy są daleko” (Dz 2, 38–39). Jak oznajmia Pismo, „Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. Przyłączono tego dnia około trzech tysięcy ludzi” (Dz 2, 41).

Tego dnia zstąpił Duch na cały świat – lecz gotowymi przyjąć Go wówczas byli jedynie ci, których łączyła wówczas wspólna wiara w Zmartwychwstanie Pana. Łaska Ducha Świętego udzielana jest każdemu z osobna, lecz – tylko wtedy, gdy znajdą się „wszyscy razem na tym samym miejscu” (Dz 2, 1), – to znaczy właśnie tak, jak Apostołowie wraz z Matką Bożą w oczekiwaniu zstąpienia Ducha.

Kontynuacja Pięćdziesiątnicy odbywa się w Cerkwi – dar Ducha Świętego zostaje podzielony pomiędzy wszystkich – aby zstąpić na każdego z osobna i ponownie wszystkich zjednoczyć.

Pięćdziesiątnica, która buduje Cerkiew jako rodzinę ludu Bożego – jest przeciwieństwem pomieszania języków przez budowniczych wieży babilońskiej, kiedy to ludzie z pychy swej przestali się nawzajem rozumieć, rozdzielili się i rozeszli w różne strony świata.

O tym właśnie mówi kontakion święta: „Kiedy zstąpiłeś, zespoliłeś języki, zjednoczyłeś narody – o Ty, który wcześniej podzieliłeś pogan. A kiedy rozdałeś języki płomienia, wówczas wezwałeś wszystkich, by się jednoczyli”.

Na drugi dzień po Pięćdziesiątnicy Cerkiew obchodzi dzień Ducha Świętego, Który od Ojca pochodzi i zesłany został przez Syna na Jego Kościół i stwarza go na podobieństwo Ciała Chrystusowego.

Podczas każdej Liturgii po Eucharystii chór śpiewa Stacherę z oficjum Pięćdziesiątnicy: «Видехом Свет Истинный, прияхом Духа Небеснаго...» („Widzieliśmy Światłość prawdziwą, przyjęliśmy Ducha Niebiańskiego”) i przez to daje wyraz mistycznemu zbliżeniu duchowemu, poprzez granice epok, ku chwili zstąpienia Ducha Świętego na Apostołów.

oprac. na podstawie

http://tropinka.orthodoxy.ru

Jerzy Szokalski

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl