Nabożeństwa

Święta Liturgia

 
PONIEDZIAŁEK - SOBOTA
 
9.00
 
NIEDZIELA

7.00  

8.30 

10.00  

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9.00

Akatyst

ŚRODA 17.00

 

 

 

 

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Modlitwa o pokój

MODLITWY O POKÓJ

Ektenia:
Jeszcze modlimy się do Pana Boga naszego, aby do końca usunął wszystkie spory, podziały, waśnie, wrogość i złość, darował narodom spokój i otoczył je upragnionym pokojem, wołajmy wszyscy: Panie, wysłuchaj i miłosiernie zmiłuj się.
Chór: Panie, zmiłuj się (trzy razy).
 

Modlitwa ektenii żarliwej:
Władco Wszechwładny, Święty Królu, wejrzyj z niebios i zobacz jak wrodzy sobie nawzajem są ludzie i zamyślają jeden na drugiego rzeczy marne i złe. O wielce Miłościwy! Przebacz nasze grzechy i nieprawości, z powodu których przyszły na nas liczne smutki, nieszczęścia i przerażenia. Łaską Najświętszego Ducha zroś miłością wysuszone ludzkie serca, które wydały ciernie samolubstwa, nienawiści, zawiści, zła, wrogości i innych nieprawości, aby zapłonęły gorącą miłość do Ciebie i swoich braci, a ona niech  usunie wszystkie podziały, spory i waśnie. Gorliwie modlimy się do Ciebie: Twój pokój daj państwom, Twojemu Kościołowi i całemu Twemu ludowi. Ty jesteś bowiem Królem pokoju i dla Twego pokoju nie ma granic.
Usłysz nas i bądź miłosierny, Władco, dla wszystkich cierpiących i utrudzonych, odpuść nam nasze winy, ucząc nas także darować winy naszym winowajcom, zamień Twój gniew na Twoje miłosierdzie, lecząc wszelkie niezgody i bunty. Albowiem Ty jeden jesteś dobrym i Miłujacym człowieka, i Tobie chwałę oddajemy, Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Chór: Amen.

tłum. ks. Henryk Paprocki

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl