Nabożeństwa

Święta Liturgia

 
PONIEDZIAŁEK - SOBOTA
 
9.00
 
NIEDZIELA

7.00  

8.30 

10.00  

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9.00

Akatyst

ŚRODA 17.00

 

 

 

 

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Rozmyślania z Prologu Ochrydzkiego św. Mikołaja Velimirovicia.

16 maja

29.05.2018

Gdy Teodor Uświęcony przebywał wraz ze swym duchowym ojcem, św. Pachomiuszem, w Panopolis, podszedł do nich pewien filozof i zaproponował, aby podyskutowali o wierze. Następnie filozof zadał Teodorowi trzy pytania: "Kto nie urodził się i umarł? Kto się urodził i nie umarł? I kto umarł i nie zgnił?" Na co św. Teodor odpowiedział: "Adam nie urodził się i umarł. Enoch urodził się i nie umarł. Żona Lota umarła i nie zgniła." A po tym święty dał radę filozofowi: "Posłuchaj naszej dobrej rady: porzuć te niepotrzebne pytania i scholastyczne sylogizmy, przyjdź do Chrystusa, któremu służymy, a otrzymasz odpuszczenie grzechów!" Filozof oniemiał z powodu bystrej odpowiedzi i odszedł zawstydzony. Dzięki temu można ujrzeć klarownie ogromną różnicę między pogańskim filozofem i chrześcijańskim świętym. Pierwszy gubi się w abstrakcjach, w sprytnie przekręconych słowach, w logicznych prowokacjach i intelektualnych zawodach, zaś drugi kieruje cały swój umysł na Żywego Boga i zbawienie swej duszy. Pierwszy jest abstrakcyjny i martwy, zaś drugi praktyczny i żywy.
Czytaj dalej

15 maja

28.05.2018

Gdy tyran z chciwości używa przemocy wobec sprawiedliwego, wtedy przemoc przynosi jedną korzyść i jedną stratę, tzn. stratę dla tyrana oraz korzyść dla prześladowanego. Borys Godunow zamordował Dymitra, 8-letniego następcę tronu, aby bez rywali zawładnąć tronem.  Carskie dni Borysa szybko się skończyły i tyran poddał się rozkładowi i potępieniu, zaś Dymitr został ogłoszony świętym. Po 15 latach spoczywania w grobie ciało Dymitra zostało odkopane i znalezione nietkniętym przez rozkład, a także czyniącym cuda. Nad jego ciałem nastąpiło 45 cudownych uzdrowień. Czyja jest zatem strata i czyja korzyść z powodu przemocy? Gdyby tyran wiedział, że przez swą przemoc pomoże swemu przeciwnikowi zostać świętym, a dla siebie przygotuje klęskę i potępienie, odstąpiłby od zaplanowanej zbrodni. Lecz wypaczona myśl jest zwiastunem i towarzyszem przemocy. 
Czytaj dalej

14 maja

27.05.2018

Grzech, który służy innym za zgorszenie to grzech dwukrotny. Człowiek pełen dobrej mądrości stara się nikogo nie zgorszyć, ani nikogo przez swój grzeszny przykład nie doprowadzić do występku...
Czytaj dalej

13 maja

26.05.2018

O sile śmierci i krzyża Chrystusowego św. Atanazy pisze następująco: "Czyja śmierć wypędzała kiedykolwiek demony? I czyjej śmierci demony kiedykolwiek bały się tak jak śmierci Chrystusa? Gdzie tylko przyzwane jest imię Zbawiciela, stamtąd wypędzony jest wszelki demon. Kto w takiej mierze okiełznał duchowe namiętności w ludziach, że rozpustnicy żyją cnotliwe, i mordercy nie machają więcej mieczem, i bojaźliwi stają się odważni? Czy nie wiara Chrystusowa? Czy nie znak krzyża? I co innego przekonało ludzi do nieśmiertelności bardziej od krzyża Chrystusowego i zmartwychwstania ciała Chrystusa?" Śmierć bezgrzesznego i krzyż miłującego ludzi odniosły wspanialsze i trwalsze zwycięstwo, niż wszyscy królowie ziemscy ze swymi wielomilionowymi armiami. Która armia była w stanie pokonać jednego choćby demona? Jednocześnie tylko wspomnienie Ukrzyżowanego na krzyżu wzywa do ucieczki armię demonów. O, gdyby wszyscy chrześcijanie znali, jakie bogactwo posiadają w imieniu Chrystusowym, i jaką broń w krzyżu Chrystusowym!  
Czytaj dalej

12 maja

25.05.2018

Święty Klemens z Aleksandrii opowiadał o straszliwym zwyczaju wśród barbarzyńców. Mówił, że gdy łapali oni swych przeciwników, przywiązywali ich żywych do ciał zmarłych ludzi, aby razem zgnili, żywi i zmarli. Jeśli tylko można by powiedzieć: "Chwała Bogu, że ten barbarzyński zwyczaj przeminął!". W istocie on nie przeminął, lecz króluje w pełnej swej krasie. Każdy, kto przywiązuje swego żywego ducha do ciała uśmierconego przez namiętności, jest takim samym barbarzyńcą jak ten, który przywiązuje żywego człowieka do zwłok i zostawia je, aby zgniły. 
Czytaj dalej

11 maja (wg starego stylu)

24.05.2018

W saraceńskim obozowisku spytano św. Cyryla: „Jak chrześcijanie mogą prowadzić wojny i jednocześnie spełniać przykazanie Chrystusa, aby modlić się za swych nieprzyjaciół?” Na co św. Cyryl odpowiedział: „Jeśli oba przykazania były napisane w jednym prawie i dane ludziom do przestrzegania...
Czytaj dalej

10 maja (wg starego stylu)

23.05.2018

W jednej ze swych modlitw św. Efrem Syryjczyk zwraca się do Boga tymi słowami: „Panie, w ten straszliwy i przeraźliwy dzień powiesz grzesznikom: `Wy, ludzi dobrze wiecie, co dla was przecierpiałem... A co wy przecierpieliście dla mnie?' Co na to pytanie, ja, nikczemny, zły, grzeszny, zhańbiony, odpowiem? Męczennicy wskażą na swe rany, na cierpienia, na odcięte członki swego ciała i na wytrwałość do końca. Asceci wskażą na swe umartwienia, długie posty, czuwania, dzieła miłosierdzia, łzy i swą wytrwałość do końca. A ja, leniwy, grzeszny, samowolny, na co wskażę? Oszczędź, Panie! Oszczędź, miłosierny! Oszczędź, Miłujący człowieka!” 
Czytaj dalej

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl