Nabożeństwa

Święta Liturgia

PONIEDZIALEK - SOBOTA 
 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA

7:00  - górna cerkiew

8.30 - dolna cerkiew

10:00  - górna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00

Akatyst

ŚRODA 17:00

 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30 -15.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Punkt Katechetyczny

   

Od kilkudziesięciu lat nasza diasporalna Parafia prowadzi Punkt Katechetyczny. Specyfiką Parafii jak i Punktu Katechetycznego jest wielonarodowość.

     W ramach zajęć nauczyciele realizują program nauczania religii prawosławnej zatwierdzony przez Synod Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Polsce. Program dostosowany jest do potrzeb i specyfiki naszego Punktu Katechetycznego.

     Na lekcje religii uczęszczają dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Kadra nauczycielska: 

  • ks. prot. dr Adam Misijuk,
  • ks. prot. dr Piotr Kosiński,
  • ks.  Paweł Korobeinikov,
  • ks. Dawid Romanowicz
  • lek. Konstanty Mizger
  • matuszka Dorota Korobeinikov
  • mgr Tomasz Korzun
  • mgr Sławomir Igliński

Nauczyciele religii uczestniczą  w konferencjach  metodyczno-programowych w Warszawie i Białymstoku. W ramach samokształcenia wykorzystywane są materiały metodyczne opracowane przez doradców do spraw doskonalenia nauczycieli religii prawosławnej w Warszawie, Białymstoku i Hajnówce.

W naszym Punkcie Katechetycznym pod kierunkiem prof. Włodzimierza Wołosiuka prowadzona jest nauka języka cerkiewno-słowiańskiego. Od kilku lat dzieci i młodzież biorą udział w Ogólnopolskim Turnieju Czytania Tekstów w jęz. cerkiewnosłowiańskim. Jury turnieju wysoko oceniało naszych uczniów. Potwierdzeniem  tego są miejsca na podium i wyróżnienia.

Poza lekcjami prowadzimy szeroką działalność na rzecz integracji poprzez różnego rodzaju imprezy, wyjazdy, spotkania. Organizujemy różne formy wypoczynku letniego i zimowego.

Dzieci i młodzież wraz z rodzicami angażują się w działalność charytatywną. Przykładem tego jest Kiermasz Świątecznej Pomocy Chorym Dzieciom, który już głęboko zapisał się w tradycję naszej Parafii i Punktu Katechetycznego. Dzieci własnoręcznie przygotowują kartki świąteczne i pierniki, a starsza młodzież ozdabia bombki. Opiekunowie przygotowują inne niespodzianki jak  n.p.: ciasta, sushi, stroiki świąteczne, gobeliny i inne. W sprzedaż kiermaszowych produktów zaangażowane są dzieci i młodzież. Organizowana jest loteria fantowa. Chóry dziecięcy i młodzieżowy śpiewają kolędy, jest też czas na wspólne kolędowanie wszystkich uczestników kiermaszu. Na koniec przeprowadzana jest licytacja przygotowanych fantów. Zebrane środki pieniężne przekazujemy potrzebującym dzieciom. Pomagaliśmy już dzieciom niepełnosprawnym, chorym na mukowiscydozę, białaczkę i innym potrzebującym.

Przy Parafii istnieje również Bractwo Młodzieży Prawosławnej. Młodzież z BMP stara angażować się w życie parafialne. Spotkania z młodzieżą prowadzi ks. Adam Misijuk.

W tym czasie, gdy dzieci są na lekcjach w swoich grupach katechetycznych prowadzone są  spotkania dla rodziców. Prowadzi je pan Sławomir Makal i Vladan Stamenković.

Punkt Katechetyczny ma swój Komitet Rodzicielski, którego przewodniczącym jest pani Magdalena Terebun, zastępcą pan Bogdan Korszak, natomiast skarbnikiem pani Lena Premik. Komitet i rodzice bardzo aktywnie działa na rzecz uatrakcyjnienia działalności naszego Punktu Katechetycznego.

Do opieki duszpasterskiej nad Punktem Katechetycznym został wyznaczony ks. Paweł Korobeinikov.

Z życia Punktu Katechetycznego [link]

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl